Studie Regionale TV-omroepen beschikbaar

De aangekondigde studie over de leefbaarheid van de Vlaamse regionale televisie-omroepen (Bruzz uitgezonderd) werd onlangs opgeleverd. Hieronder kan je ze downloaden. De studie geeft tendensen, aandachtspunten en aanbevelingen weer voor het beleid. Met alle betrokken partijen zal de komende maanden worden besproken hoe we aan de studie vanuit het beleid gevolg zullen geven. Het is de bedoeling volgend jaar een nieuw beleidskader uit te werken. In 2017 zal er voor de omroepen alleszins nog niets veranderen, zoals ook in de beleidsbrief 2017 Media is aangekondigd. De regionale omroepen behouden hun subsidie op grond van de samenwerkingsovereenkomst en de bereikvergoeding die ze ontvangen van dienstenverdelers Proximus en Telenet. 

Lees mijn beleidsbrief Media

Download de studie over de leefbaarheid van de Vlaamse Regionale TV-omroepen


 

Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel