Sterke toekomst voor Kaaitheater in Brusselse Kanaalzone

De Vlaamse regering heeft ingestemd met de verlenging van de erfpacht voor het Kaaitheater in Brussel. Daarmee kan het Kaaitheater zijn werking aan de Brusselse Kanaalzone verder zetten en zelfs uitbreiden.

‘Deze overeenkomst biedt zekerheid tot 2052’, zegt Gatz. ‘Het Kaaitheater ligt bovendien vlak bij de Citroëngarage. Een plek in het centrum van Brussel die in volle ontwikkeling is en waar het cultuurcentrum een belangrijke rol speelt.  Investeren in een betere infrastructuur voor het theater- en kunstencentrum is dan ook belangrijk.’

Het Kaaitheater is al langer vragende partij voor nieuwe investeringen zoals een renovatie, betere infrastructuur en een uitbreiding met een tweede zaal. Zolang er onduidelijkheid bestond over een verlenging van de erfpacht, was het weinig zinvol om tot ingrijpende investeringen in de infrastructuur over te gaan. Dat kan nu dus wel.

Minister Gatz heeft, in overleg met het Kaaitheater en met de Vlaamse en Brusselse bouwmeesters, een studieopdracht uitgeschreven. De studie zal nagaan of een tweede zaal voor dans kan worden ingepland en hoe een vernieuwd Kaaitheater zich in het Brusselse kunstenlandschap kan opstellen. De studie zal bijvoorbeeld onderzoeken hoe de positie van het Kaaitheater optimaal in het Citroënproject kan ingepast worden.

De iconische garage werd een tijdje geleden door het Brussels Gewest aangekocht, met de bedoeling de buurt een nieuwe culturele uitstraling te geven.

De huidige erfpacht met het Kaaitheater, voor een prijs van jaarlijks 556.000 euro, loopt tot 2022. De verlening van de erfpachtovereenkomst aan nagenoeg dezelfde prijs, geldt voor dertig jaar, tot 2052 dus. 

Foto: Danny Willems/Kaaitheater

Contacteer ons
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel