Hoe we de promotie van meertaligheid willen verderzetten

Hoe we de promotie van meertaligheid willen verderzetten

In 2019 kreeg ik van mijn coalitiepartners de zegen om een nieuwe bevoegdheid in het Brussels hoofdstedelijk gewest vorm te geven: de promotie van meertaligheid. Om me bij te staan richtte ik een Raad voor Meertaligheid op, met Philippe Van Parijs als voorzitter. We organiseerden jaarlijks een Dag van de meertaligheid en we zetten projectoproepen op voor meertaligheidsinitiatieven in de culturele sector, op het werk en in het onderwijs.

Meertaligheid
Lutgardiscollege Oudergem start bouwproject

Lutgardiscollege Oudergem start bouwproject

Met de bouw van extra verdiepingen op de bestaande school, wil het schoolbestuur uitbreiden met 190 plaatsen. De Vlaamse Gemeenschap en de VGC investeren zo samen 3.385.000 euro in capaciteitsuitbreiding secundair onderwijs.

Nederlandstalig Onderwijs
630.000 euro voor renovatie van negen schoolrefters

630.000 euro voor renovatie van negen schoolrefters

Onder impuls van Brussels minister Sven Gatz, bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw in de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) worden maar liefst negen schoolrefters van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel gerenoveerd en omgetoverd tot gezellige eetplekken. De VGC investeert in totaal 633.237 euro.

Nederlandstalig Onderwijs
Gemeentelijke basisschool Poelbos in Jette krijgt een nieuwe speelplaats

Gemeentelijke basisschool Poelbos in Jette krijgt een nieuwe speelplaats

Brussels minister Sven Gatz, bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw in de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) heeft 100.000 euro voorzien voor een volledige make-over van de speelplaats van gemeentelijke basisschool Poelbos in Jette. Dankzij deze subsidie kan de school de speelplaats omvormen tot een dynamische en avontuurlijke omgeving waar creativiteit en spel in het middelpunt staan. Leerkrachten, leerlingen en ouders werken mee aan de nieuwe inrichting.

Nederlandstalig Onderwijs
Energie- en klimaatrenovatie voor basisschool Sint-Paulus in Ukkel

Energie- en klimaatrenovatie voor basisschool Sint-Paulus in Ukkel

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) heeft groen licht gegeven voor een renovatieproject aan de vrije basisschool Sint-Paulus in Ukkel, gericht op energie-efficiëntie en klimaatverbetering. Dit project zal een belangrijke stap zijn voor de school om haar infrastructuur te verbeteren en haar ecologische impact te verminderen.

Nederlandstalig Onderwijs
Nieuwe onderwijscampus STREAM viert haar meiboom

Nieuwe onderwijscampus STREAM viert haar meiboom

Het planten van een meiboom is een eeuwenoude traditie en staat symbool voor voorspoed en geluk voor een nieuwbouwproject. Geworteld in vruchtbaarheid, wordt met een meiboom bij de afwerking van de ruwbouw, op het hoogste punt, geklonken op een goede voortgang en afloop.

Nederlandstalig Onderwijs
Begroting is collectieve verantwoordelijkheid van alle ministers in een regering

Begroting is collectieve verantwoordelijkheid van alle ministers in een regering

De verlaging van de rating van de begroting door Standard & Poor’s is geen goed nieuws voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Na een zware legislatuur met belangrijke extra strategische investeringen in mobiliteit en met noodzakelijke uitgaven om de covid- en de energiecrisis voor burgers, bedrijven en verenigingen houdbaar te maken, blijven de uitdagingen zeer groot.

Financiën en Begroting
Triptiek en VGC bundelen krachten in de strijd tegen schooluitval met een versterkt KANS

Triptiek en VGC bundelen krachten in de strijd tegen schooluitval met een versterkt KANS

KANS Centraal Meldpunt Brussel is een platform dat Brusselse leerlingen in moeilijkheden helpt om aan boord te blijven en om hun scholing niet op te geven. In de strijd tegen schooluitval hebben de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en Triptiek vzw de krachten gebundeld en 75.000 euro uitgetrokken om de coördinatie van dit cruciale meldpunt te versterken.

Nederlandstalig Onderwijs
Dringende subsidie voor tijdelijke huisvesting Jetse basisschool Vande Borne

Dringende subsidie voor tijdelijke huisvesting Jetse basisschool Vande Borne

Naar aanleiding van de problemen met het schoolgebouw van de basisschool Vande Borne in Jette, kent minister Sven Gatz een dringende subsidie toe van 100.000 euro voor de inrichting van tijdelijke klasmodules.

Nederlandstalig Onderwijs
Een nieuwe start in het Nederlands met laptops voor OKAN-leerlingen

Een nieuwe start in het Nederlands met laptops voor OKAN-leerlingen

Het Hoofdstedelijk Instituut Anneessens-Funck van de Stad Brussel zet zich in om de onthaalklassen voor anderstalige jongeren (OKAN), uit te breiden. De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) trekt 31.250 euro uit om voor deze leerlingen ICT- materiaal te voorzien.

Nederlandstalig Onderwijs
Category
Year
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel