Schoolpremie van 100 euro per kind uit meest kwetsbare gezinnen in Brussel

Op voordracht van de ministers Clerfayt en Gatz heeft het Brussels Parlement groen licht gegeven voor de toekenning van een premie van 100 euro per kind uit de meest kwetsbare gezinnen in het Brussels Gewest.

Het begin van het nieuwe schooljaar gaat vaak gepaard met grote uitgaven voor de gezinnen. Dit jaar zal het schooljaar starten in een context waarin de coronaviruscrisis de situatie van velen van hen nog verslechterd heeft. Verschillende studies bewijzen het: kinderen zijn de eerste slachtoffers van armoede.

Om de meest kwetsbare gezinnen te helpen deze situatie het hoofd te bieden, heeft het Brussels Parlement groen licht gegeven aan het voorstel van de Brusselse ministers bevoegd voor Gezinsbijslagen, Bernard Clerfayt en Sven Gatz. Deze premie is bedoeld om de Brusselse gezinnen die verhoogde gezinstoelagen genieten (waarvan het jaarinkomen lager is dan 45.000 euro), een premie van 100 euro per kind toe te kennen.

“In een gewest waar 1 op de 5 kinderen in armoede leeft, waar de gezondheidscrisis de armoede van de Brusselaars alleen maar heeft doen toenemen, moeten we de meest kwetsbaren onder ons steunen en beschermen. We hebben aldus 20 miljoen euro vrijgemaakt om gezinnen met de laagste inkomens een premie van 100 euro per kind toe te kennen. In totaal kunnen 2 op de 3 Brusselse gezinnen gebruikmaken van deze premie. Een verademing in deze moeilijke tijden”, legt Bernard Clerfayt uit.
“Een extra toelage voor de meest kwetsbare gezinnen in september, aan het begin van een nieuw schooljaar, kan helpen om de moeilijke maanden door te komen. Het huidige model van kinderbijslag heeft als voordeel dat gezinnen die al een sociale uitkering ontvangen, gekend zijn bij het Famiris-kinderbijslagfonds en de vier particuliere kinderbijslagfondsen. Als nadien blijkt dat ook andere gezinnen recht hadden op deze toelage, wordt dit uiteraard gecorrigeerd. Dank aan de kinderbijslagfondsen om dit op korte termijn mogelijk te hebben gemaakt”, zegt Sven Gatz.

Om ervoor te zorgen dat de 105.000 gezinnen in Brussel vanaf september van de premie gebruik kunnen maken, hebben de fracties van de meerderheid in het Parlement een ontwerp van ordonnantie ingediend – de enige optie om sneller te kunnen handelen en deze steun al vanaf volgend schooljaar te kunnen uitbetalen.

Foto: August de Richelieu
Foto: August de Richelieu
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel