Schauvliege, Weyts en Gatz stellen Masterplan Bivakplaatsen voor

Tijdens een kampbezoek aan KSA Tarcidall (Berchem) hebben ministers Ben Weyts (Toerisme), Joke Schauvliege (Omgeving, Natuur en Landbouw) en Sven Gatz (Jeugd) het nieuwe masterplan Bivakplaatsen voorgesteld. Dat plan werd op 20 mei goedgekeurd door de Vlaamse Regering. 

De drie ministers werkten, op aanzet van de jeugdsector, een plan uit met het oog op de vereenvoudiging van regels en procedures voor de organisatie van kampen. Het masterplan wil ook een mouw passen aan het tekort aan kamp- en bivakplaatsen en tenten in de piekperiode van de zomerkampen.

Naar schatting 125.000 kinderen en jongeren nemen met een kleine 21.000 leiders en leidsters deel aan ruim 5.300 zomerkampen (cijfers van 2014).  De meerderheid van de kampen zijn internaatkampen. Ongeveer driekwart van de zomerkampen vindt plaats in het binnenland. Zomerkampen zijn kampen van de jeugdbewegingen en andere jeugdgroepen, maar er zijn ook zomerkampen van mutualiteiten, sportkampen, taalkampen etc.

“Met het masterplan bivakplaatsen willen we er toe bijdragen dat leiders en leidsters zich voornamelijk kunnen bezighouden met het organiseren van leuke kampactiviteiten om kinderen en jongeren een onvergetelijk kamp te bezorgen. Met het masterplan hebben we een stap vooruit gezet om hen minder met bijkomstigheden op te zadelen,” zegt minister van Jeugd Sven Gatz.

Het masterplan bivakplaatsen spitst zich toe op drie grote actieterreinen.

 1. Het beoogt een daling van de overregulering en een betere communicatie tussen jeugdgroepen en gemeenten. Concreet wil het plan gemeenten bijvoorbeeld aanmoedigen hun onthaalbeleid voor kamperende jeugdgroepen op hun grondgebied te verbeteren door een welkomstbrochure op te stellen of een vrijwilliger in te zetten die de jeugdgroepen wegwijs kan maken.

  Daarnaast opent het plan meer mogelijkheden voor de inrichting van speelzones in bossen. Het spoort het beleid ook aan om de reglementering rond kampvuren beter tegemoet te laten komen aan de wensen van de jeugdbewegingen. 
   
 2. Het masterplan reikt oplossingen aan om het tekort aan kampplaatsen weg te werken en jeugdgroepen in de piekperiode van de zomervakantie aan betaalbaar kampeermateriaal te helpen. Minister Weyts wil blijven investeren in jeugdverblijven om het aanbod aan bivakplaatsen op peil te houden. Het Masterplan laat toe om weiden waar tijdelijk tenten geplaatst worden voor jeugdkampen vrij te stellen van een vergunningsplicht.

  Minister Gatz wil de voorraad aan tenten bij de uitleendienst op peil houden. Hij blijft investeren in nieuw materiaal en laat nagaan of het aanbod nog kan worden verbeterd. Net zoals vorig jaar investeert de minister nog dit jaar 317.000 euro in tenten. Er wordt bekeken of groepen die over eigen tenten beschikken, ondersteund kunnen worden om deze aan andere groepen uit te lenen.
   
 3. Het plan zal alle nuttige informatie over kampeer- of verblijfsmogelijkheden samenbrengen. Dat moet een beter overzicht opleveren van de beschikbare kamp- en bivakplaatsen.

Minister Schauvliege: “De beleving van de natuur door de jeugd is één van de speerpunten van mijn beleid. Jongeren moeten kunnen spelen en ravotten in de natuur, en al zeker op kamp, zonder al te veel administratieve zorgen. Aan de hand van het masterplan willen we verder inzetten op het creëren van speelzones, zodat elke gemeente er minstens één heeft. Ook de regelgeving rond kampvuren willen we versoepelen.”

“We zorgen dat jongeren zorgeloos op kamp kunnen in Vlaanderen. Gedaan met bang afwachten of er nog wel ergens een leuk plaatsje is. We zorgen ervoor dat er steeds meer geschikte bivakplaatsen op de markt komen, door gerichte impulsen te geven aan toeristische ondernemers. Meer aanbod, meer keuze, meer vrijheid, meer plezier!,’ zegt minister Weyts.

De opvolging en verdere uitwerking van de concrete acties zal gebeuren door de Taskforce Jeugdverblijven. Bij die werkgroep is,  naast de Vlaamse overheid, ook de jeugdsector betrokken.

Tot slot wensen de drie ministers de kinderen en jongeren een fantastisch zomerkamp toe!

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerster minister Gatz
Jeroen Tiebout Woordvoerder minister Weyts
Jan Pauwels Woordvoerder minister Schauvliege, Schauvliege
Eva Vanhengel Woordvoerster minister Gatz
Jeroen Tiebout Woordvoerder minister Weyts
Jan Pauwels Woordvoerder minister Schauvliege, Schauvliege
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel