Projectoproep geeft inhoud aan Cultureel Samenwerkingsakkoord

Maandag 26 oktober 2015 — In 2012 hebben de Vlaamse en de Franse Gemeenschap een Cultureel Samenwerkingsakkoord afgesloten. Het akkoord sloot aan bij een prille dynamiek, vooral in de kunstensector, om over de wederzijdse taal- en cultuurgrenzen te kijken, uitwisselingen op te zetten en meer samen te werken. Ministers Sven Gatz en Joëlle Milquet zijn vastbesloten dit bilateraal akkoord geen dode letter te laten blijven en lanceerden vandaag een projectoproep.

Ministers Gatz en Milquet willen met deze projectoproep investeren in cultureel zaaigoed, om tussen organisaties aan beide kanten van de taalgrens sterke samenwerkingen te laten ontstaan in de brede cultuursector. Met de projectoproep 2016 die ze vandaag hebben gelanceerd, krijgen culturele actoren uit de kunstenwereld, de erfgoedsector, het bibliotheekwezen of het sociaal-cultureel werk de kans om een projectvoorstel in te dienen.

Ondersteunen van initiatieven in de sector

Minister Gatz en Minister Milquet: “In 2016 maken we 200.000 euro vrij om samenwerkingen in de brede cultuursector en over heel het land te stimuleren, van Arlon tot Oostende.” Un appel à projet qui donne du contenu à l’Accord de Coopération Culturelle En 2012, la Communauté flamande et la Communauté française ont conclu un accord pour plus de coopération dans le domaine de la culture. L’accord rejoint une dynamique de terrain, à l’œuvre surtout dans le secteur des arts de la scène, qui tend à regarder au-delà des frontières linguistiques et culturelles et à développer des partenariats. Les Ministres Joëlle Milquet et Sven Gatz ont l’ambition de ne pas laisser dormir l’accord bilatéral et lancent aujourd’hui un appel à projet. Des soutiens aux initiatives de terrain Avec cet appel à projet, les ministres Joëlle Milquet et Sven Gatz souhaitent encourager de nouvelles initiatives entre associations et artistes des deux côtés de la frontière linguistique, dans les secteurs culturels au sens large. Les acteurs des secteurs artistiques, socioculturels, du patrimoine, des bibliothèques, …, auront donc la possibilité d’introduire une demande de soutien pour des projets de coopération. Les ministres Gatz et Milquet: “En 2016, nous dégageons 200.000 € pour stimuler des collaborations dans les secteurs culturels au sens large et à travers tout le pays, d’Arlon à Oostende”. 2 Om in aanmerking te komen voor een toelage moet een samenwerkingsverband worden opgezet van twee of meerdere culturele organisaties, waarvan minstens één organisatie uit elke Gemeenschap afkomstig is. Het moet om nieuwe samenwerkingen gaan of om projecten die reeds bestaande partnerschappen een meerwaarde geven. De deadline voor de indiening van projectvoorstellen is 15 januari 2016.

De goedgekeurde projecten zullen ondersteund worden met €5.000 (€2.500 € per Gemeenschap) of €10.000 € (€5.000 per Gemeenschap).

Het Samenwerkingsplatform, dat werd opgericht om de uitvoering van het Cultureel Akkoord te begeleiden, zal de projectaanvragen beoordelen.

Ieder jaar zal ook één groter project ondersteund worden door beide gemeenschappen. Dit jaar valt die eer te beurt aan Flagey, dat door de ministers een schoolvoorbeeld van kruisbestuiving tussen de twee Gemeenschappen wordt genoemd. Om die reden vond de aftrap voor de projectoproep ook plaats in het voormalige omroepgebouw. Kunstencentrum Flagey heeft de samenwerking tussen de twee Gemeenschappen tot de kern van zijn artistieke werking en creatief proces gemaakt. Zo ook in hun project ‘Sharing is Caring’ waarbij digitale kunst geïntroduceerd wordt bij het publiek (en/ of de kunstenaars) van morgen.

Regelmatig politiek overleg

Naast het ondersteunen van initiatieven in de cultuursector, zet het Samenwerkingsakkoord in op overleg en samenwerking tussen de twee Gemeenschappen in dossiers zoals de gereglementeerde boekenprijs, het kunstenaarsstatuut, de tax shelter, de filmkeuring of de Unesco-conventies.

Versterkte samenwerking tussen administraties

Tegelijk wordt voor 2016 een uitwisselingsprogramma tussen de cultuuradministraties in de steigers gezet, om beter elkaars organisatie, regelgeving en beleidssector te leren kennen.