Plannen voor verbetering jeugd- en kinderrechten zitten op schema

De Vlaamse Regering heeft op voorstel van minister van Jeugd Sven Gatz het tussentijds rapport van het Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP) 2015-2016 principieel goedgekeurd. In dit rapport geeft Gatz een stand van zaken over de uitvoering van het JKP de voorbije twee jaar.

 

“De uitvoering zit goed op schema”, meent minister Gatz. “Neem nu onze doelstelling om verder te werken aan het snoeien in de regeltjes die de creativiteit en het initiatief van kinderen en jongeren en hun organisaties belemmert. Concrete realisaties op dat terrein zijn bijvoorbeeld het masterplan bivakplaatsen en het actieplan voor een gecoördineerd vrijwilligersbeleid.”

Een ander voorbeeld uit het jeugdbeleid is de ambitie om te voorzien in zinvolle vrijetijdsbestedingen op eigen maat voor elk kind en elke jongere. Op dit terrein staan volgens Gatz tal van initiatieven in de steigers, zoals: de verdere uitrol van UiTPAS, de vrijetijdskaart met een lage drempel; de ondersteuning van experimenteel jeugdwerk voor maatschappelijk kwetsbare kinderen; het project Wereldspelers, dat een cultureel programma voor asielzoekers aanbiedt; en de projectoproepen Bruggenbouwers en Straatburgers, om meer diversiteit in het jeugdwerk te stimuleren.

Minister Gatz bewaakt op alle Vlaamse beleidsterreinen, dus ook dat waar collega ministers op inzetten, de doelstellingen in het kader van de jeugd- en kinderrechten. Ook die prioriteiten van het plan zitten mooi op schema. Zo investeerden de ministers van Onderwijs Hilde Crevits en Werk Philippe Muyters al sterk in wendbare leerlingen via een doeltreffend kader leren en werken. Ze gaven bijvoorbeeld vorm en inhoud aan een geïntegreerd stelsel van duaal leren en werken en zetten proeftuinen op in het project ‘schoolbank op de werkplek’.

Over dit tussentijds rapport wint minister Gatz nu het advies in van de Vlaamse Jeugdraad en de Kinderrechtencommissaris. De definitieve goedkeuring van het rapport volgt tegen de zomer.

       

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
Koolstraat 35
1000 Brussel