Pieter Jan Valgaeren wordt Aanjager Cultuurplan Limburg

Minister van Cultuur Sven Gatz heeft Pieter Jan Valgaeren voorgesteld als “aanjager” bij de uitvoering van het Cultuurplan Limburg.

Eerder stelden minister van Cultuur Sven Gatz en gedeputeerde Igor Philtjens het Cultuurplan Limburg voor. Met dat plan willen Gatz en Philtjens Limburg cultureel laten aansluiten op de rest van Vlaanderen. Ze willen onder meer het Limburgse aandeel in de Vlaamse subsidiestromen vergroten, wat impliceert dat er meer en betere Limburgse dossiers worden ingediend.

Om daar achteraan te gaan, beslisten ze een ‘aanjager’ aan te stellen. Rekening houdend met de specifieke noden van de sector krijgt de ‘aanjager’, die zal instaan voor toeleiding tot financiering en netwerking, in een tweede fase ook een ‘trajectbegeleider’ naast zich.

De ‘aanjager’ wordt Pieter Jan Valgaeren. Hij zal samen met de Limburgse cultuurorganisaties, kunstenaars en bestaande culturele overlegorganen (bv. het Limburgs Kunstenoverleg) aanbevelingen en een actieplan ontwikkelen om op zoek te gaan naar de juiste subsidiemogelijkheden en om samenwerking te stimuleren. Daarnaast zal hij het Limburgse culturele netwerk stimuleren en coördineren, met aandacht voor alle deelsectoren (kunsten, cultureel erfgoed, amateurkunsten, sociaal-cultureel werk, circuskunsten). De ‘aanjager’ moet knelpunten en troeven detecteren binnen de culturele sector. Hij moet ook Limburgse culturele actoren vertrouwd maken met de bestaande subsidiestromen.

In een tweede fase wil minister Gatz aanvullende expertise inzetten op het vlak van traject- en dossierbegeleiding en remediëring van individuele organisaties. Voor de trajectbegeleider zal op termijn een vacature verspreid worden.

Minister van Cultuur Sven Gatz: “Met de keuze voor twee profielen voorzien we in de nodige aanvullende expertise. De ‘aanjager’ zal de fond leggen voor de ‘trajectbegeleider’. Pieter Jan Valgaeren staat met de twee voeten in het cultuurveld en kent de Limburgse culturele sector goed. Als artistiek directeur van de Stadstriënnale en als curator van verschillende tentoonstellingen heeft hij zelf ook de nodige ervaring en een uitgebreid cultureel netwerk opgebouwd. Als lid van de Vlaamse beoordelingscommissie Kunsten is hij ook goed op de hoogte van de Vlaamse subsidieregelgeving. Ik ben ervan overtuigd dat we met Pieter Jan de nodige ervaring in huis halen om het startschot te geven voor het Cultuurplan Limburg.”
Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
Koolstraat 35
1000 Brussel