Persuitnodiging: Dag van de Meertaligheid- BeTalky@Work. Over meertaligheid in de Brusselse bedrijven

Op zaterdag 24 september 2022 organiseert minister Sven Gatz, bevoegd voor de promotie van de meertaligheid in het Brussels gewest, de derde Brusselse Dag van de Meertaligheid. Het thema dit jaar is meertaligheid in de bedrijfswereld. ​

De dag vindt plaats in het Brussels parlement en start om 10u30. Gastvrouw dit jaar is Valerie Thys.

De impact van meertaligheid op het Brusselse bedrijfsleven kan bezwaarlijk onderschat worden en verdient daarom onze nodige aandacht. Meertaligheid is niet enkel een extra troef voor bedrijven, het is van levensbelang voor het succes van hun economische activiteiten.

Uit onderzoek blijkt dat voornamelijk de combinatie van het Nederlands, het Frans en het Engels gebruikt wordt binnen het Brussels bedrijfsleven. De meest gebruikte talen zijn het Frans en het Nederlands. Het gebruik van beide talen is bovendien complementair, ze sluiten elkaar niet uit. Driekwart van de Brusselse bedrijven gebruikt op zijn minst beide talen voor de interne communicatie. Negen op tien bedrijven doet dit voor de communicatie met de buitenwereld. Dit betekent niet dat we het belang van het Engels als internationale communicatietaal moeten onderschatten: meer dan 80% van de bedrijven gebruikt deze taal voor de externe communicatie. ​ Het Engels speelt dus een belangrijke rol voor Brusselse bedrijven, maar enkel in combinatie met het Frans én het Nederlands.

Op zoek naar meertaligen

Meertaligheid is heel belangrijk om een job te vinden. Volgens cijfers van Actiris wordt door de bedrijven in vacatures in 49,5% kennis van talen gevraagd: waarvan 55,9% Frans en Nederlands; waarvan 25,6% Frans, Nederlands en Engels; en 14% uitsluitend Engels. Als we naar de taalkennis van de werkzoekenden kijken, heeft 78% geen kennis van de tweede landstaal; 7% een goede kennis van de tweede landstaal; 16% beheerst noch het Nederlands, noch het Frans; 37% heeft gemiddelde kennis van het Engels; 75% spreekt een andere taal dan het Frans en het Nederlands.

CEO van Google als gastspreker

Het programma van BeTalky@work zal alvast de moeite worden, met de voorstelling van een studie over meertaligheid in bedrijven in de Brusselse Metropolitane Regio, een debat met academici, belangenorganisaties en bedrijfsleiders; we gaan dieper in op de taak van taaldocenten en taaladviseurs in bedrijven en de resultaten van de projectoproep BeTalky@work worden bekendgemaakt. Voor wie zijn kennis over meertaligheid wil testen, organiseren we een quiz.

Als keynote-spreker ontvangen we niet minder dan Thierry Geerts, de CEO van Google Belgium die het zal hebben over meertaligheid in de digitale wereld. Het slotwoord is voor minister Sven Gatz.

Het volledige programma is bijgevoegd. ​ ​

Wij nodigen u hierbij dan ook graag uit om deel te nemen aan deze boeiende dag. ​ Hiervoor meldt u zich best aan bij [email protected]

Wij kijken uit naar uw komst!

Meer info bij: betalky.brussels

Story image
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole, Kabinet van Minister Sven Gatz

 

Meertaligheid
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel