Persuitnodiging: 4de Dag van de Meertaligheid in thema van Cultuur

Persuitnodiging: 4de Dag van de Meertaligheid in thema van Cultuur

Op zaterdag 23 september 2023 vindt in het Brussels Parlement de vierde Dag van de Meertaligheid plaats. Dit met als thema ‘Cultuur in het meertalige Brussel’.

Brussel heeft een sterk en uitgebreid cultureel aanbod dat ondersteund wordt door een stevig netwerk. De culturele sector speelt een cruciale rol in de promotie van meertaligheid. Culturele uitwisselingen bijvoorbeeld maken Brussel leefbaar als multiculturele en meertalige stad.

Het programma omvat vooreerst twee boeiende panelgesprekken.

Debat over ‘Brussel 2030’

In het eerste gesprek wordt gedebatteerd over ‘Brussel 2030’. De grote uitdaging in de komende maanden is de voorbereiding van de kandidatuur van Brussel als culturele hoofdstad van Europa. Nancy Braun (algemeen directeur van het Luxemburgse Esch2022), Fatima Zibouh (co-directeur van ‘Brussel 2030’, samen met Jan Goossens), en minister bevoegd voor de promotie van de meertaligheid in Brussel, Sven Gatz, gaan in debat.

Het tweede debat, georganiseerd in samenwerking met BKO-RAB (Brussels Kunstenoverleg-Réseau des Arts à Bruxelles), bekijkt de leefwereld van de artiesten en kunstenaars in een meertalig Brussel. Met kunstenares Meggy Rustamova, de performance kunstenaar Ahilan Ratnamohan, schrijver Sulaiman Addonia en de rapster Blu Samu.

Lancering Stadsdichterschap

Tijdens de vierde editie van de Dag van de Meertaligheid wordt ook in primeur het Stadsdichterschap, ‘Public Poet Brussels’ gelanceerd. Eind 2023 wordt het winnend project bekendgemaakt zodat de stadsdichter of -dichteres in 2024 kan starten.

Recent gaf de Brusselse regering subsidies aan 12 projecten in het kader van de projectoproep ‘BeTalky.brussels 2023 Cultuur’. Alle 12 projecten zullen via videoclips, gemaakt door de projectindieners, worden voorgesteld.

Het artistieke intermezzo wordt ingevuld door theatergezelschap Ras El Hanout met een uittreksel uit het nieuwe theaterstuk van de Molenbeekse theatermaker Salim Haouach, ‘Qui cherche, die vindt’.

Het slotwoord is voor minister Sven Gatz en voorzitter van de Raad voor Meertaligheid professor Philippe Van Parijs.

Host van de dag is dit jaar presentatrice, auteur en actrice Eva Kamanda.

Podcasts

De Dag van de Meertaligheid zal onder meer gepromoot worden door twee interessante podcasts. Tijdens de eerste podcast praat Eva Kamanda met KVS-artistiek directeur Michael De Cock en minister Sven Gatz. In de tweede podcast gaat de minister in gesprek met theatermaker Salim Haouach.

De eerste Dag van de Meertaligheid, de ‘corona-editie’, vond in 2020 plaats met de oprichting van de Raad voor Meertaligheid, de lancering van het platform voor meertaligheid BeTalky, en de nodige animatie met de conversatietafels. In 2021 stond de meertaligheid in het Brussels onderwijs in de kijker en vorig jaar besteedde de Dag aandacht aan de meertaligheid in de Brusselse bedrijven.

Cruciale rol

Minister Sven Gatz benadrukt het belang van de culturele sector voor de meertaligheid in Brussel: “De culturele sector speelt een cruciale rol als motor van creativiteit, innovatie en gemeenschapsvorming in Brussel. Hij draagt ontegensprekelijk bij aan de internationale uitstraling en economische ontwikkeling van de stad. Cultuur is ideaal om over de taalgrenzen heen te communiceren, ontmoetingen te stimuleren en de sociale cohesie te bevorderen. Dat de culturele sector in Brussel zich engageert om meertaligheid te stimuleren, is een bijzondere troef.”

Praktische info:

De vierde Dag van de Meertaligheid vindt plaats op zaterdag 23 september 2023 en start om 10 uur in het Brussels Parlement.

Alle redacties zijn van harte welkom en kunnen zich om praktische redenen aanmelden bij Peter Dejaegher, woordvoerder a.i. van minister Gatz, [email protected] (0478/90 89 57).

Peter Dejaegher Woordvoerder / porte-parole a.i.

 

 

 

 

 

Meertaligheid
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel