Open Vld wil eerste concrete stap zetten naar fusie politiezones

Open Vld wil eerste concrete stap zetten naar fusie politiezones

Een efficiënt en doortastend veiligheidsbeleid in het Brussels Gewest is een prioriteit voor Open Vld Brussel. De partij wil het pad effenen naar een nieuwe politiehervorming volgende legislatuur, met het oog op een fusie van de zes politiezones om het begrip “eenheid van commando” te verwezenlijken.

Het onveiligheidsgevoel bij de bevolking stijgt. ​ Dit wordt bewezen door de laatste beschikbare Veiligheidsmonitor van de federale politie van eind 2022. De volgende Veiligheidsmonitor is in de maak. Naar verluidt zou de onveiligheid stevig stijgen, vooral in de steden en in bepaalde wijken. Het is echter opmerkelijk dat de statistieken over de misdrijven en de criminaliteit dezelfde evolutie niet aantonen. Voor sommige feiten stelt men een lichte daling van de cijfers vast.

De Veiligheidsmonitor levert interessante informatie op over de redenen voor die stijging van de onveiligheid en geeft een goed inzicht over wat er leeft bij de bevolking. Wanneer er gevraagd wordt wat de prioriteiten van de politiediensten horen te zijn, sommen de deelnemers in opvallend gelijklopende volgorde volgende misdrijven op:

  • Woninginbraak
  • Alcohol en drugs vooral in het verkeer
  • Diefstal met bedreiging en/of geweld
  • Drugshandel
  • Geweld binnen het gezin

Wat de buurtproblemen betreft, komen voornamelijk verkeersproblemen als onaangepaste snelheid of agressief verkeersgedrag naar voren, gevolgd door sluikstorten, zwerfvuil en diefstal (van fietsen, inbraak in de wagen, enz.).

Hoe en wat willen en kunnen we doen om de ordehandhaving op deze terreinen beter te verzekeren? Naast de algemeen bekende Brusselse eis om de KUL-norm (het aantal politieagenten in verhouding tot het aantal inwoners) te herzien voor de 6 Brusselse politiezones en het basis- en middenkader van het personeel dat op het terrein actief is aan te vullen, wil de partij eerst en vooral de interne werking en samenwerking van de Brusselse politiezones verbeteren en op termijn fusioneren.

“In afwachting van een fusie stellen we voor om de ondersteunende diensten te centraliseren en integreren bij safe.brussels, zegt Brussels minister Sven Gatz. ​ “Zo kunnen de politiezones zich ten volle concentreren op de concrete ordehandhaving.”

Voor de 6 Brusselse zones, telde men in 2004 (eerste beschikbare cijfers na de hervorming van 1998 die op 1.1.2001 in werking getreden is) 5.403 personeelsleden waarvan 4.670 operationeel personeel (OP) en 733 administratieve medewerkers (de zogenaamde CALOGS, die 15,7 % van het totale personeel uitmaakten). In 2014 waren er 6.481 personeelsleden, waarvan 5.474 OP en 1.007 CALOGS (18,4 % van het geheel). En in 2022, telde Brussel 6.630 personeelsleden waarvan 5.535 OP en 1.095 CALOGS (19,8 % van het geheel).

Op iets minder dan 20 jaar tijd is het operationeel personeel dus met ongeveer 19 % gestegen, terwijl de verhoging bij de administratieve medewerkers (CALOGS) 50% bereikt. De evolutie van het OP volgt min of meer deze van de bevolking. Op dit ogenblik telt men evenwel bijna 1 administratieve medewerker op 5 personeelsleden. De ondersteuningsdiensten zijn daarmee in vergelijking met de operationele diensten te uitgebreid geworden.

“Daarom moeten we zelf werk maken van een samenwerkingsovereenkomst tussen de politiezones en Brussel Preventie en Veiligheid (BPV)”, zegt minister Gatz. “Die samenwerkingsovereenkomst moet ondersteuningsdiensten en dus administratie centraliseren voor gezamenlijke opdrachten als personeelsbeheer, boekhouding, begroting, aankopen en informatica. Ook de informatie en gegevens m.b.t. criminaliteit en overtredingen worden gecentraliseerd. De operationele diensten en werkprocessen krijgen daarbij een eenvormige organisatie, die leidt tot het permanent vrijmaken van extra personeel bestemd voor de huidige prioriteiten.”

Dergelijke akkoorden bestaan al voor het verwerken van de verkeersboetes en om in bepaalde omstandigheden personeel ter beschikking te stellen van de ene zone naar een andere. De administratief-logistieke fusiebeweging onder safe.brussels moet ervoor zorgen dat de operationele mankracht van de verschillende zones efficiënt op het terrein kan ingezet worden, ten bate van de Brusselse burger.

Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole, Kabinet van Minister Sven Gatz
Imago van Brussel
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel