Nieuw sociaal akkoord voor VGC

Het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) heeft met de vakorganisaties een nieuw sociaal akkoord beklonken dat aansluit bij wat het bestuursakkoord 2019-2024 ‘Brussel is wat we delen’ uittekende voor de personeelsleden van de VGC. Kernwoorden daarin zijn gemotiveerde en gelukkige personeelsleden, welbevinden, welzijn en betrokkenheid. De VGC investeert via dit sociaal akkoord meer dan twee miljoen euro in haar personeel. Dit College levert daarmee de grootste financiële inspanning ooit.

Het afgesloten sociaal akkoord bevat afspraken over de financiële zekerheid en koopkracht van de medewerkers van de VGC. Daarbij werden belangrijke stappen gezet om de kloof tussen contractuele (75% van de VGC-medewerkers) en statutaire medewerkers te verkleinen:

  • Contractuele medewerkers krijgen vanaf 2021 een aanvullend pensioen via de uitbouw van een 2de pensioenpijler. Daarvoor sluit de VGC zich aan bij het Vlaams Pensioenfonds en voorziet in een jaarlijkse pensioenbijdrage van 4%.
  • De VGC sluit ook een verzekering gewaarborgd inkomen af voor de contractuele personeelsleden. Zo krijgen langdurig zieke contractuele medewerkers een extra inkomen naast de ziekte-uitkering van hun ziekenfonds.
  • Verder bevordert de VGC ‘gelijk loon voor gelijk werk’ door vacatures enkel contractueel in te vullen. Belangrijk daarbij is dat statutaire medewerkers al hun rechten behouden en dit voor de rest van hun loopbaan.

We verhogen bovendien de koopkracht van onze medewerkers door de waarde van de maaltijdcheque op te trekken van 7 naar 8 euro en de eindejaartoelage te verhogen, waarbij de stijging het grootst is bij de personeelsleden die werken op niveau C en D. Dit is belangrijk voor de pensioenopbouw van de personeelsleden.

Verder bereikten het VGC-College en de vakorganisaties een akkoord over een grondige vernieuwing van de selectieprocedures. De kwaliteit hiervan verhoogt en de doorlooptijd verkort aanzienlijk. Hierdoor kunnen vacatures sneller ingevuld worden.

‘Met dit akkoord maakt het College de ambitie waar om via een duurzaam en kwalitatief HR-beleid de dienstverlening te verbeteren’, zegt Brussels minister Sven Gatz, die in het VGC-College bevoegd is voor ambtenarenzaken. ‘De VGC wil een zorgzame en aantrekkelijke werkgever zijn. Naast het aanbod van zinvol werk en ontwikkelingskansen vinden we ook een correcte verloning, pensioenregeling en bescherming bij ziekte zeer belangrijk.’
Story image
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole, Kabinet van Minister Sven Gatz

 

Ambtenarenzaken
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel