Nieuw sociaal akkoord verdrievoudigt eindejaarspremie kunstensector

Vandaag hebben minister van Cultuur Sven Gatz en de betrokken sociale partners een nieuw Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de kunstensector (VIA 2 Kunsten) ondertekend. De grootste verbetering die dit sociaal akkoord van 1,9 miljoen euro brengt, is een quasi verdrievoudiging van de eindejaarspremie tegen 2020.

Het akkoord, dat afgesloten wordt voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020, bevat zowel maatregelen die inwerken op de koopkracht van wie in deze sector is tewerkgesteld, als op de kwaliteit van het werk. Het sluit aan bij het VIA 1 Kunsten-akkoord, waarvoor de Vlaamse overheid ook al 2 miljoen euro uittrok.

Verhoogde koopkracht

De koopkrachtmaatregelen worden gespreid toegepast. Tot en met 2018 blijven de bestaande eindejaarspremie en ecocheques gehanteerd zoals die in het VIA 1 Kunsten waren vastgelegd. Vanaf 2019 wordt afgestapt van de administratief omslachtige ecocheques. Vanaf dan zal het beschikbare koopkrachtbudget (1,5 miljoen euro uit VIA 1 Kunsten en 1,9 miljoen uit VIA 2 Kunsten) haast volledig benut worden om de betrokken werknemers een hogere eindejaarspremie toe te kennen. In 2020 zal die eindejaarspremie gestegen zijn van 25% naar 70 tot 75% van een bruto maandwedde.

Meer kwaliteit

Voor maatregelen die de arbeidskwaliteit in de kunstensector verbeteren, wordt jaarlijks 520.000 euro uitgetrokken. Dit kwaliteitsbeleid betreft onder meer:

  • De invoering van een professioneel loopbaanbeleid met duidelijke afspraken voor het aantrekken van stagiairs, meer reguliere arbeid en de begeleiding van starters;
  • De uitwerking van actieplannen rond thema’s als werkbeleving, grensoverschrijdend gedrag en werkbaar werk;
  • Een verbetering van de positie en de verloning van de kunstenaar en de losse medewerkers, met bijzondere aandacht voor de flexwerkers en een betere adviesverlening aan organisaties en personeel.

De kwaliteitsmaatregelen zullen nog verder concreet worden uitgewerkt door de sociale partners.

Minister Sven Gatz: “Na constructieve onderhandelingen zijn we erin geslaagd om een goed sociaal akkoord te bereiken tussen de Vlaamse overheid en de kunstensector. Voor het gros van de werknemers bevat dit bijvoorbeeld tegen 2020 een substantiële verhoging van de eindejaarspremie, voor veel werknemers zelfs een verdrievoudiging. Daarnaast geven we ook aandacht aan de kwaliteit van het werk, waarbij we ook meer aandacht geven aan actuele pijnpunten als grensoverschrijdend gedrag.”

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
Koolstraat 35
1000 Brussel