Nieuw boek minister Gatz: Meertaligheid is cruciaal voor ons land

In “De toekomst is meertalig” beschrijft Sven Gatz hoe het tweetalige, door het Frans gedomineerde Brussel het kloppende hart van Europa werd, de opkomst van het Engels onderging en uitgroeide tot de wereldstad van vandaag. Diepte-interviews met meertalige Brusselaars en academici schetsen een beeld van een unieke metropool. Zoals tal van Europese grootsteden dat voor hun land zijn, is Brussel een voorafspiegeling van het België van morgen. En onze talenkennis zal daarin een grote rol spelen. Daarom werkte minister Gatz tien concrete voorstellen uit om meertaligheid in Brussel te verankeren.

Minister Sven Gatz kreeg als eerste in Europa de bevoegdheid om meertaligheid te promoten. In Brussel worden meer dan honderd verschillende talen gesproken, door Brusselaars van honderdtachtig verschillende nationaliteiten. Dat maakt van onze hoofdstad een van de meest diverse steden ter wereld. Maar taaldiversiteit en meertaligheid zijn geen synoniemen. Welvaart, sociale cohesie en een gedeeld burgerschap kunnen enkel bestaan daar waar mensen elkaar ook echt begrijpen.

Studiedag over meertaligheid

Op zaterdag 12 februari organiseert Brussels minister Sven Gatz een studiedag over meertaligheid. Na de oprichting van een Raad voor Meertaligheid en de Dag van de Meertaligheid, die al twee opeenvolgende jaren plaatsvond, is dit een nieuw initiatief van minister Gatz om meertaligheid te promoten.

Verschillende academici, ervaringsdeskundigen en politici verlenen aan de studiedag hun medewerking. Er worden vragen beantwoord als: wat zijn de voordelen van tweetalig onderwijs? Voor welke uitdagingen op taalgebied staat de bedrijfswereld? Hoe kunnen we de vooruitgang van meertaligheid meten? Maar ook, hoe kan bij een volgende staatshervorming meertaligheid beter worden verankerd?

“De toekomst is meertalig. Brussel als blauwdruk” wordt in het Nederlands, Frans en Engels uitgegeven bij uitgeverij Lannoo (Tielt).

Prijs: € 19,99, ISBN: 9789401483568, 162 blz, paperback

Story image
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole, Kabinet van Minister Sven Gatz

 

Meertaligheid
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel