Na schorsing Hit! erkent Gatz Topradio als netwerkradio

De Vlaamse regering heeft vandaag kennis genomen van de beslissing van Minister van Media Sven Gatz tot de erkenning van de nv Topradio als netwerkradio. De beslissing volgt op het schorsingsarrest van de Raad van State eind februari dat Hit! uit de ether haalde.

Op 15 september 2017 werd nv CFM, gekend onder roepnaam Hit!, erkend als netwerkradio-omroeporganisatie. De beslissing kadert in de hervorming van het radiolandschap die ruimte maakt voor vier nieuwe commerciële semi-landelijke radiozenders.

Topradio, die tweede eindigde in de rangschikking, stelde een vordering tot schorsing en vernietiging in bij de Raad van State tegen deze beslissing. De radiozender stelt dat de bewering in het dossier van Hit! dat de omroeporganisatie een partnerschap met het vrouwenblad Flair heeft, niet strookt met de realiteit. Hit! heeft dus gelogen.

De Raad van State volgt die redenering en sprak de schorsing van de erkenning uit op 22 februari 2018. Deze werd ter kennis gegeven aan de Vlaamse overheid op 5 maart 2018. Daardoor werden de in gebruik genomen frequenties en toegekende zendvergunningen aan Hit! geschorst, in afwachting van de definitieve uitspraak. De Vlaamse Regulator voor de Media heeft inmiddels Hit! verzocht haar uitzendingen te staken.

Vandaag, 9 maart 2018, beslist minister van Media Sven Gatz om de erkenning voor het frequentiepakket 3 toe te kennen aan Topradio. Minister Gatz wacht de definitieve uitspraak van de Raad van State dus niet af.

Sven Gatz: “Op basis van het arrest van de Raad van State kunnen we niet anders dan vaststellen dat het dossier van Hit! op een fundamenteel element niet klopt. Een solide samenwerking met Flair ontbreekt, wat toch essentieel was gezien er in het dossier sprake is van ‘structurele overeenkomst’ en de baseline “RADIOMETFLAIR” van Hit! veelvuldig voorkomt. Volgens het beginsel “fraus omnia corrumpit” (bedrog doorbreekt alles) kan het dossier niet langer redelijkerwijze beoordeeld worden. Het wordt bijgevolg geweerd uit de beoordeling van de kandidaten voor pakket 3. De facto komt de erkenning dan toe aan de tweede gerangschikte kandidaat, NV Topradio.”

Contacteer ons
Peter Dejaegher Raadgever communicatie, Kabinet Gatz
Peter Dejaegher Raadgever communicatie, Kabinet Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel