Na dreiging verlies gebouw, gaat KOPERGIETERY over tot aankoop met steun van stad en Vlaamse Overheid

Het Gentse kinder- en jeugdtheater KOPERGIETERY kan opgelucht ademhalen. De nakende dreiging van het verlies van haar vaste vestigingsplaats in de Blekerijstraat, wat de facto het einde van haar werking zou betekenen, is voorbij.  Dankzij de tussenkomst van de Gentse Schepen van Cultuur Annelies Storms en Vlaams Minister van Cultuur Sven Gatz, kan het theaterhuis de volledige infrastructuur aankopen. Hiermee vrijwaart en honoreert de Stad Gent en de Vlaamse Overheid de jarenlange artistieke werking van het theaterhuis voor jong publiek.

Dit werd onder aanwezigheid van Minister van Cultuur Gatz en Gents Schepen van Cultuur Storms publiek bevestigd tijdens een korte persbijeenkomst op 20 januari in de Kopergietery.

Vanuit Stad Gent werd meegedeeld:

“Sinds 1978 geven kunstenaars hun liefde voor het vak hier door aan de volgende generatie. De Kopergietery is niet enkel een creatie- en presentatieplek voor kindertheater, het is een van de belangrijkste broedplaatsen voor kunstenaars in onze stad. Dat de plek onlosmakelijk verbonden is met de werking, is dan ook een onzekerheid geweest. Met een investering van 700 000 euro verzilveren we als Stad de toekomst van dit huis.”

Minister Gatz gaf in zijn toespraak mee:

“Met de stad Gent zijn we erin geslaagd om samen de volledige theaterinfrastructuur van dit huis aan te kopen. Je mag dat gerust van mijnentwege interpreteren als een erkenning van de verdiensten en het goede artistieke werk dat de Kopergietery als theaterhuis voor jong publiek al jarenlang heeft verricht.”
(…)
“In 2015 werd het gebouw van de oude kopergieterij, met de theaterzaal en de foyer, met eigen middelen aangekocht. Het aanpalend gebouw, kwam later publiek te koop. Wat de werking in gevaar zou brengen, aangezien alle repetitieruimtes, het atelier en de toegang tot de scène dan zouden wegvallen. Daarom hebben we vanuit de Vlaamse overheid en de stad tijdig ingegrepen, met een inbreng van 700.000 euro vanuit Gent en 224.000 euro vanuit de Vlaamse overheid, via het fonds voor culturele infrastructuur.”

Achtergrond

Sinds 1994 is theaterhuis KOPERGIETERY gevestigd in een oud pand in de Blekerijstraat te Gent, een voormalige kopergieterij omgevormd tot theaterzaal. De middelen hiervoor kwamen van een privé-investeerder, die het pand verhuurde aan de vzw. Eindelijk had het tot dan toe ‘zwervende’ theaterhuis een eigen plek in de stad gevonden, een warm nest voor de vele kinderen en jongeren die er wekelijks atelier volgen, een vaste stek voor het familiepubliek waar het zich thuis kan voelen.

Het Speelteater, in 1978 opgericht door Eva Bal, werd ‘KOPERGIETERY’ en kon als pionier in het artistiek werken met kinderen en jongeren uitgroeien uit tot één van de grootste jeugdtheaterhuizen in Vlaanderen.

Om de wekelijkse theaterateliers en de aanmaak van voorstellingen te kunnen realiseren, werd het aanpalende pand middels handelshuurovereenkomst gehuurd van een derde private partij. Deze infrastructuur omvat o.a. alle repetitieruimtes (voor de ateliers en aanmaak voorstellingen), de artiestenfoyer, loge met toegang tot de scène, decoratelier en kantoorruimtes.

Reeds jaren droomde KOPERGIETERY van het verwerven van de infrastructuur om (ook letterlijk) te kunnen bouwen aan de toekomst van het theaterhuis. Broodnodige infrastructurele investeringen en theatertechnische verbouwingen waren in een huurverhaal immers niet realiseerbaar.

In tegenstelling tot vele andere cultuurhuizen, beschikte KOPERGIETERY dus niet over haar eigen gebouw.

Wanneer in 2015 het gebouw met theaterzaal en foyer (de ‘kopergieterij’) te koop werd aangeboden, besliste het huis in het belang van de algehele werking deze kans te grijpen. De vzw kocht, met 100% eigen middelen, het theatergebouw aan.

Het aanpalende gebouw, vooreerst geweigerd te verkopen aan de vzw, kwam later alsnog publiek te koop. De eigenaar stelde het te koop op de vrije markt. Het scenario dat een andere partij dit pand zou kopen werd helaas reëel en zou de werking van KOPERGIETERY onmogelijk maken door het wegvallen van alle repetitieruimtes, atelier en toegang tot de scène.

Dankzij de zeer gewaardeerde financiële tussenkomst van Gents Schepen van Cultuur Annelies Storms en Vlaams Minister van Cultuur Sven Gatz, is de aankoop van het tweede deel van de infrastructuur mogelijk gemaakt. Stad Gent geeft een wezenlijk bijdrage van 700.000 euro, vanuit de Vlaamse Overheid worden er 224.000 euro aan middelen vrijgemaakt via het fonds voor culturele infrastructuur.

KOPERGIETERY omhelst alvast de toekomst en start in mei/juni 2018 met de verbouwing en modernisering van haar theaterzaal. De werken omvatten o.a. het vernieuwen van het dak, het grid, de theatervloer en het renoveren van de publiekstribune. Deze specifieke verbouwing wordt mede gerealiseerd met middelen van het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI).

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
Koolstraat 35
1000 Brussel