Na corona blijft Brusselse ambtenaar maximaal tot 3 dagen telewerken

Dat beveelt althans een studie over telewerk na corona aan die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest liet uitvoeren door Idea Consult. Uit een enquête van Talent.brussels, de gewestelijke administratie voor het Openbaar Ambt, bleek dat 82% van de ondervraagden tijdens de veralgemening van het telewerken onder de gezondheidscrisis, tevreden tot zeer tevreden was om van thuis te kunnen werken.

Telewerk, besluit Idea Consult, verbetert de balans tussen werk en privé en het algemene welzijn, maar niet voor iedereen. Wanneer telewerk 100% verplicht is, wordt de mentale en fysieke gezondheid van een groot deel van de werknemers aangetast: 31% van de respondenten uit de Talent-enquête geeft aan dat permanent telewerk een negatieve invloed heeft op hun fysieke en/of mentale gezondheid. Een kwart lijdt onder het isolement en vindt telewerk schadelijk voor de teamgeest.

Aanbevelingen

Talent.brussels ging met de enquêteresultaten en het Idea-rapport aan de slag en formuleerde een reeks aanbevelingen die op de ministerraad van de Brusselse regering werden voorgesteld door bevoegd minister Sven Gatz.

“Vrijwillig telewerk was vóór het door de Covid-19-maatregelen werd verplicht, al goed ingeburgerd in onze administraties”, zegt Gatz. “Ongeveer 70 procent van onze ambtenaren met een functie die telewerk toelaat, maakte van die mogelijkheid gebruik, doorgaans voor één werkdag per week. We willen nu de mogelijkheid om het telewerken sterker uit te breiden in de post-Covid-19-periode, doorvoeren in de regelgeving.”

Minister Gatz, die ook minister van Begroting is, heeft de intentie de uitbreiding van het telewerken op een budget-neutrale wijze door te voeren. Wanneer meer medewerkers meer thuiswerken maakt dit wellicht besparingen mogelijk op kosten als kantoorruimte of abonnementen voor het openbaar vervoer. Ook de klimaatdoelstellingen winnen bij een daling van het aantal verplaatsingen naar Brussel.

​Aan meer telewerken hangen ook extra uitgaven vast. Thuiswerkers zouden bijvoorbeeld een billijke vergoeding kunnen krijgen voor bijkomende verbruikskosten in de rekeningen voor water, elektriciteit, verwarming of internet. En zoals bij het werken op kantoor is het ook gerechtvaardigd thuiswerkers ondersteuning te bieden met een ergonomische bureaustoel of een tweede computerscherm.

Als minister bevoegd voor openbaar ambt zal Sven Gatz nu verder in overleg gaan met de administratie en de vakbonden om het telewerk structureel uit te bouwen.

De enquête liep van 6 tot 20 oktober 2020 bij 22 Brusselse gewestinstellingen. Hun 11.188 personeelsleden kregen de kans eraan deel te nemen. 2.562 onder hen deden dat effectief. ​

Story image
Benchmark telewerk in Brussel Benchmark Telewerk.pdf - 639 KB Enquête telewerk talent.brussels Enquête telewerk talent.brussels - eindrapport.pdf - 2 MB
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole, Kabinet van Minister Sven Gatz

 

Ambtenarenzaken Coronamaatregelen
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel