Musea krijgen efficiënte en transparante ondersteuning

Minister van Cultuur Sven Gatz wil musea, culturele archieven, erfgoedbibliotheken en erfgoedgemeenschappen beter ondersteunen door hen op een meer efficiëntere en transparantere manier te subsidiëren. De Vlaamse regering keurde daarvoor vandaag het nieuw ontwerp van cultureel-erfgoeddecreet definitief goed.

 

Het ontwerp van nieuw Cultureel-erfgoeddecreet omvat het beleidskader voor het roerend en het immaterieel erfgoed. Het vernieuwt de manier waarop musea, culturele archieven, erfgoedbibliotheken en erfgoedgemeenschappen structurele subsidies kunnen aanvragen voor 5 jaar.

Het nieuwe decreet toont gelijkenissen met het Kunstendecreet. Het gaat uit van een functiegerichte benadering waarbij organisaties hun dossier opbouwen op basis van 5 functies: 1) herkennen en verzamelen, 2) behouden, 3) onderzoeken, 4) presenteren en toeleiden, 5) participeren.

Elke regeerperiode zal de minister van cultuur ook een strategische visienota over de ondersteuning van cultureel erfgoed in Vlaanderen opmaken waarin hij of zij de beleidsprioriteiten voor de komende regeerperiode vast legt. Dit zal gebeuren in samenspraak met de steden en gemeenten en met de VGC om initiatieven beter op elkaar af te stemmen.

Net zoals bij de Kunsten, kiest minister Gatz er ook voor om bepaalde musea, culturele archieven en erfgoedbibliotheken aan te duiden als ‘culturele erfgoedinstelling van de Vlaamse Gemeenschap’. Het gaat om instellingen met een bepaalde schaalgrootte en bereik.

Voortaan kunnen ook erfgoedbibliotheken in aanmerking komen voor een werkingssubsidie. Daarnaast wordt er ook een werkingssubsidie voorzien voor een organisatie die de cultureel-erfgoedwerking opneemt voor het immaterieel cultureel erfgoed.

“Met dit nieuwe decreet wil ik inzetten op een meer efficiënte en transparante manier om musea, culturele archieven, erfgoedbibliotheken en erfgoedgemeenschappen te ondersteunen. Samen met de sector wil ik ervoor zorgen dat ons cultureel erfgoed bij een breder publiek ontdekt en gewaardeerd wordt,” zegt minister Gatz.

In 2018 kom er een ‘grote erfgoedronde’ voor de werkingssubsidies 2019-2023.

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerster Sven Gatz
Eva Vanhengel Woordvoerster Sven Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
Koolstraat 35
1000 Brussel