Ministers van Jeugd Frankrijk en België bundelen krachten tegen radicalisering

In de marge van de Europese Raad van de Ministers van Jeugd, die vandaag 30 mei plaatsvond, hebben de Franse, Vlaamse en Duitstalige Gemeenschap en Frankrijk een gemeenschappelijke verklaring ondertekend om in hun respectievelijk jeugdbeleid de preventie in de strijd tegen radicalisering te versterken. 

De Ministers van Jeugd van de deelstaten, Isabelle Simonis van de Fédération Wallonie-Bruxelles, Sven Gatz van de Vlaamse Gemeenschap, Isabelle Weykmans van de Duitstalige Gemeenschap en de Franse Minister van Jeugd, Patrick Kanner, hebben zich geëngageerd om hun samenwerking te versterken en om de inclusieve effecten van hun jeugdbeleid tegen radicalisering en gewelddadig extremisme te promoten.

« Overleg is essentieel om de verschillende sociale realiteiten aan te pakken, maar ook om ervaringn op het terrein te delen », onderlijnt de Duitstalige Minister Isabelle Weykmans.   

Overtuigd dat het politieke antwoord niet enkel repressief kan zijn, hebben de Ministers beslist om best practices uit te wisselen die onder meer gericht zijn op het versterken van de capaciteit van professionals op het terrein inzake mediawijsheid, jongerenbegeleiding, interculturele dialoog, vrijheid van mensingsuiting en burgerschap.

« Naast het repressieve luik situeert de andere uitdaging van formaat in de strijd tegen radicalisering en extremisme zich op het vlak van preventie en het maatschappelijk project dat we aan onze burgers en de Europese aanbieden », verduidelijkt Franstalig Minister Isabelle Simonis.

Een eerste coördinatievergadering tussen de verschillende administraties zal in de loop van het tweede semester van dit jaar worden geörganiseerd.

« We moeten jongeren aanmoedigen om zich te engageren in hun leefomgeving. Met ons jeugdbeleid helpen we hen om open te bloeien en een positieve identiteit te  ontwikkelen. Op die manier kunnen jongeren deelnemen aan het leven in hun wijk wat de tendens tot radicalisering doet afnemen », voegt Vlaams minister Sven Gatz toe.

Ter herinnering, deze gemeenschappelijke verklaring komt er na een eerste ontmoeting tussen Isabelle Simonis en Patrick Kanner die plaatsvond op 23 november ll. in de marge van de vorige Raad van Ministers van Jeugd van de Europese Unie.

«Het is heel belangrijk dat de Gemeenschappen van België, en Frankrijk met één stem spreken om een discours van inclusie en preventie te promoten », besluit de Franse Minister Patrick Kanner. 

Contacteer ons
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
Koolstraat 35
1000 Brussel