Ministers van Cultuur en Wetenschapsbeleid samen in IMC

Onder het voorzitterschap van minister Sven Gatz, kwamen de ministers met cultuur en wetenschapsbeleid in hun bevoegdheid of hun vertegenwoordiger, gisteren voor de vierde maal samen in de Interministeriële Conferentie voor Cultuur. De IMC is binnen het federale België het overlegorgaan om het cultuurbeleid van de verschillende bestuursniveaus af te stemmen. De ministers bespraken de stand van zaken in 12 dossiers, waaronder de evaluatie van de tax shelter podiumkunsten, de voorbereiding van de Museumpas, de verdere uitwerking van de nieuwe filmkeuring en het Cultureel Erfgoedjaar. De ministers willen de inspanningen tegen kunstroof opdrijven en de samenwerking rond cultuurcommunicatie in Brussel versterken.

De ministers van Cultuur en de federale overheid drijven inspanningen tegen kunstroof en illegale handel op

De bevoegde overheden bespraken hoe zij hun samenwerking kunnen versterken om de strijd tegen diefstal en illegale handel van kunstgoederen aan te gaan. Dit thema wordt momenteel ook besproken in de Belgische Senaat.

De bevoegdheden die betrekking hebben op de bestrijding van de diefstal en de illegale handel in cultuurgoederen zijn in België versnipperd. Zo is de opsporing en bestraffing van kunstroof en van illegale handel van cultuurgoederen een federale bevoegdheid, maar vallen het cultureel erfgoed en de bescherming ervan onder de bevoegdheid van de deelstaten. Zij reiken ook de vergunningen uit voor in- of uitvoer van kunstwerken. De relevante internationale verdragen zijn gemengde verdragen en moeten dus zowel door het federale niveau als door de deelstaten worden geratificeerd.

Het Overlegplatform ‘Invoer, uitvoer en restitutie van cultuurgoederen’ dat in 2009 werd opgericht, is het enige formele forum waarop de diverse bevoegde diensten met elkaar kunnen overleggen. Dit ambtelijk overlegplatform komt evenwel slechts zelden samen. De cultuurministers willen dit Overlegplatform opnieuw versterken en meer structureel definiëren.

Daarnaast willen de cultuurministers, onderzoeken of het nuttig is om één enkel loket voor het afleveren van certificaten voor invoer of uitvoer van kunstwerken en antiek op te richten. Niet alleen heeft de burger op die manier slechts één aanspreekpunt nodig wanneer hij kunst of antiek wil invoeren. Het zorgt er tevens voor dat de expertise gebundeld wordt. De ministers kijken tot slot  uit naar de aanbevelingen die de Belgische Senaat zal formuleren naar aanleiding van het informatieverslag dat momenteel opmaakt wordt over kunstroof.

Europees Cultureel Erfgoedjaar 2018

2018 is het jaar van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Dit initiatief, over de verschillende gemeenschappen en gewesten heen, wil mensen bewuster maken van hun Europese geschiedenis en waarden en het gevoel van de Europese identiteit versterken.

Het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed is het ideale moment voor de erfgoedsector om samen te werken met andere organisaties en instellingen over heel Europa, om kennis en expertise uit te wisselen en om een Europees netwerk op te bouwen.

Voor dit Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed slaan de federale overheid en de deelstaten de handen in elkaar om een fotowedstrijd te organiseren voor het grote publiek. Nog tot 15 mei 2018 kan iedere burger zijn erfgoed fotograferen en 5 foto’s indienen die genomen werden in België. In totaal maken 40 foto’s kans op een prijs. De prijsuitreiking zal op 21 september plaatsvinden in Brussel.

 

De heer Sven Gatz, Vlaamse Gemeenschap, voorzitter van de vergadering (voorzitter)

De heer René Collin, Waals Gewest, vertegenwoordigd

Mevrouw Zuhal Demir, Federale overheid, vertegenwoordigd

Mevrouw Alda Greoli, Franse Gemeenschap

Mevrouw Fadila Laanan, Franstalige Gemeenschapscommissie

De heer Didier Reynders, Federale overheid, vertegenwoordigd

De heer Pascal Smet, Vlaamse Gemeenschapscommissie, vertegenwoordigd

De heer Rudi Vervoort, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vertegenwoordigd

Mevrouw Isabelle Weykmans, Duitstalige Gemeenschap, vertegenwoordigd

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Jerome Hardy Woordvoerder Alda Greoli
Christophe Van Cutsem Woordvoerder Fadila Laanan
David Marechal Woordvoerder Didier Reynders
Jo De Witte Woordvoerder Rudi Vervoort
Maike Koettering Woordvoerder Isabelle Weykmans
Mathias Dobbels Woordvoerder Pascal Smet
René Collin Woordvoerder René Collin
Tiziana Rizzo Woordvoerder Zuhal Demir
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Jerome Hardy Woordvoerder Alda Greoli
Christophe Van Cutsem Woordvoerder Fadila Laanan
David Marechal Woordvoerder Didier Reynders
Jo De Witte Woordvoerder Rudi Vervoort
Maike Koettering Woordvoerder Isabelle Weykmans
Mathias Dobbels Woordvoerder Pascal Smet
René Collin Woordvoerder René Collin
Tiziana Rizzo Woordvoerder Zuhal Demir
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
Koolstraat 35
1000 Brussel