Ministers Madrane en Gatz presenteren de resultaten van hun Burgerkabinetten over Brussel

In februari hebben de ministers Rachid Madrane en Sven Gatz, bevoegd in hun gemeenschap voor Brusselse Aangelegenheden, een burgerkabinet over Brussel georganiseerd. Daaraan namen burgers deel uit Brussel, Vlaanderen en Wallonië, om hun mening te geven over de hoofdstad en ideeën te verzamelen die bijdragen aan een verbetering van het imago van Brussel.

Gedurende drie maanden mochten zij hun voorstellen en ideeën op een digitaal platform posten. Nadien konden ze deelnemen aan een Nederlandstalig of een Franstalig fysiek Burgerkabinet van één dag. Tijdens die dag debatteerden ze over de beste ideeën van het online platform en formuleerden ze concrete aanbevelingen voor het beleid.

Meer dan 850 burgers namen deel aan de online sessies (423 Franstaligen en 430 Nederlandstaligen). Van hen daagden meer dan 200 burgers op voor de twee fysieke Burgerkabinetten.

Vandaag, vrijdag 27 oktober, nodigden de ministers Madrane en Gatz de deelnemers uit voor de presentatie van de resultaten, die geanalyseerd werden door de wetenschappers van Cevipol (ULB) en Brio (VUB). Uit het onderzoek bleek dat zowel Franstaligen als Nederlandstaligen positief naar onze hoofdstad kijken. Ze zien veel potentieel in Brussel maar schuiven enkele werkpunten naar voor, zoals het naast elkaar leven van diverse groepen of de complexiteit van het bestuur.

Elke minister formuleerde voorstellen die hij binnen zijn bevoegdheden snel te realiseren acht, om een nieuwe impuls te geven aan de promotie en uitstraling van onze hoofdstad.

Tal van andere ideeën die tijdens de beraadslagingen aan bod kwamen, werden overgemaakt aan de ter zake bevoegde collega’s van Madrane en Gatz.

Minister Madrane kondigde aan werk te maken van volgende aanbevelingen:

  • De organisatie van kosteloze sportdagen voor een zo ruim mogelijk publiek: op 22, 23 en 24 juni zullen centra van Adeps (de Franstalige tegenhanger van Bloso) en lokale sportcentra in Brussel hun deuren openen om scholen en het grote publiek gratis te laten kennismaken met verschillende sporten;
  • Een verbeterde toegang aan sportieve activiteiten voor vrouwen en meisjes: er wordt steun verleend aan innovatieve projecten gericht op het stimuleren van meer gemengde sporten die meisjes en jongens en vrouwen en mannen toelaten beter toegang te krijgen tot verschillende sportieve activiteiten. En evenementen van verenigingen die vrouwen en meisjes kennis laten maken met sportactiviteiten worden beter opengesteld.
  • Een versterking van de detectie van sportieve talenten: Adeps zal twee voltijdse krachten aanwerven om de talentdetectie van de sportfederaties te versterken; er zal samengewerkt worden met Brussels Football om talenten te ontdekken en er komt een Topsportschool Voetbal in Brussel, om beloftevolle jonge voetballers te helpen hun school- en hun voetbalcarrière op elkaar te laten afstemmen.
“Deze maatregelen”, zegt Rachid Madrane, “zijn er enerzijds op gericht om van Brussel een stad te maken waar de mensen zich goed voelen en elkaar beter kennen door samen te sporten, maar zijn anderzijds ook gericht op het vinden en ondersteunen van zij die morgen de sportieve ambassadeurs van onze hoofdstad zullen zijn. Zij zullen deze laten schitteren op nationale en internationale terreinen.”

Minister Gatz kondigde aan dat hij in het komende werkjaar wil inzetten op een burgerbudget cultuur, waarbij cultuurinstellingen in Brussel een stukje van hun budget vrijmaken om te laten invullen door het publiek.

Verder zal Gatz voluit inzetten op de promotie van Brussel. Hij wil meer scholen naar Brussel laten komen; hij wil studenten als ambassadeurs voor Brussel inzetten en hij wil meer scholieren en ambtenaren betrekken bij grote feesten in de stad zoals de 11 juli-viering en de Irisfeesten. Gatz zal in overleg met enkele Brusselse organisaties nog verder bekijken hoe de overige aanbevelingen kunnen uitgewerkt worden.

Sven Gatz: “Het Burgerkabinet Brussel is met veel aanbevelingen gekomen. De deelnemers hebben het beste voor met onze hoofdstad en hebben dat ook heel duidelijk gemaakt. Het doet mij plezier dat mensen van elke uithoek van het land ons willen helpen om van ons Brussel een nog betere stad te maken.”

De deelnemers aan de Burgerkabinetten benadrukten tenslotte het belang van de valorisatie van de diversiteit in Brussel en het enorme creatieve potentieel dat die uitstraalt, vooral bij de jeugd.

In het kader van hun gemeenschappelijke bevoegdheid voor de promotie van Brussel hebben Rachid Madrane en Sven Gatz beslist om een gemeenschappelijk project in de steigers te zetten om opkomende creatieve talenten uit Brussel te helpen doorbreken en een ruggensteuntje te geven.

Het wetenschappelijk rapport kan u hieronder downloaden.

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
Koolstraat 35
1000 Brussel