Minister van Cultuur Gatz verdeelt 185.000 euro voor vier nieuwe Doorbraaktrajecten

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz heeft subsidies toegekend voor een nieuwe reeks Doorbraaktrajecten. Deze subsidielijn ondersteunt kunstenaars of groepen van kunstenaars op een uitzonderlijk sleutelmoment in hun carrière. Het doel van die eenmalige steun is een doorbraak in het buitenland te realiseren. De eerste drie jaar komen enkel individuele scheppende kunstenaars in aanmerking. De Doorbraaktrajecten werden vorig jaar als nieuwe subsidielijn opgestart onder het Kunstendecreet.

De afdeling Kunsten van het Departement Cultuur, Jeugd en Media ontving voor deze jaargang 10 aanvragen die allemaal ontvankelijk werden verklaard. Deze dossiers gingen in totaal over 586.117 euro aan gevraagde ondersteuning.

Een commissie van deskundigen uit het professionele kunstenveld en ambtenaren van de afdeling Kunsten beoordeelde de aanvragen op hun artistieke kwaliteit, potentieel van de doorbraak, haalbaarheid van de plannen, de kosten en opbrengsten en de effecten op middellange termijn.

Uiteindelijk werden vier projecten geselecteerd, goed voor een bedrag van 184.626 euro:

-Maarten Vanden Eynde / 30.000 euro
-Alexander Vantournhout / 54.626 euro
-Louis Vanhaverbeke / 50.000 euro
-Miet Warlop / 50.000 euro

Een doorbraaktraject mag maximaal twee jaar duren en start ten vroegste op 1 december van het jaar van aanvraag.

Volgende aanvragen werden in deze ronde door minister Gatz gehonoreerd:

Maarten Vanden Eynde (30.000 euro)

Maarten Vanden Eynde is al bijna twintig jaar actief als beeldend kunstenaar. Hij focust op langdurige onderzoeksprojecten waarin kapitalisme, post-industrialisatie en ecologie de belangrijkste onderwerpen zijn. Hij ontwikkelde daarbij een eigen onderzoeksveld dat hij de “Genetologie” of de “Wetenschap der Eerste Dingen” doopte. Zijn werk geniet internationale waardering. Voor het versterken van zijn positie wil Vanden Eynde een monografie in drie talen publiceren, die meer zichtbaarheid aan zijn werk geeft op het internationale niveau.

Alexander Vantournhout (54.626 euro)

Choreograaf en danser Alexander Vantournhout werkte als acteur, maar brak de voorbije jaren vooral door als maker, o.a. als artiest in residentie bij Kunstencentrum Nona, Vooruit en circusorganisatie PERPLX. Op dit moment breekt hij internationaal door, met voorstelling op het Festival d’Avignon en het Actoral Festival in Marseille. Met zijn aanvraag voor een doorbraaktraject mikt Vantournhout in de eerste plaats op Frankrijk. Met de subsidie wil hij voor een stevigere professionele omkadering zorgen die hem meer zou toelaten op het artistieke te focussen en zijn internationaal netwerk te verstevigen.

Louis Vanhaverbeke (50.000 euro)

Het werk van Louis Vanhaverbeke is naar eigen zeggen ‘multi’. Het bevindt zich in het spectrum van de performance, met oorsprongen in muziek, beeldende kunst en dans. Zijn werk is de laatste jaren vooral getoond in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland. Met zijn aanvraag wil hij een tour organiseren van zijn beeldend/fysieke theatervoorstelling ‘Multiverse’ en de video-musical ‘Mikado Remix’ in Italië, Spanje, Portugal, Griekenland, Tsjechië, Bosnië-Herzegovina, de VS en Canada.

Miet Warlop (50.000 euro)

Miet Warlops eigenzinnige oeuvre vormt een zoektocht naar een nieuwe vorm die de grenzen van beeldende kunst en podiumkunsten overstijgt. Haar werk wordt al in verschillende speelplekken in Europa getoond en ze heeft het vertrouwen van een internationaal netwerk van partners die haar werk tonen en ondersteunen. Ze runt ook een productiehuis dat structurele subsidies krijgt via het kunstendecreet. Met dit doorbraaktraject wil Warlop haar internationaal podiumwerk consistenter uitbouwen en haar beeldend werk inhoudelijker gaan ondersteunen via een deskundige.

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel