Minister Sven Gatz lauwert nieuwe lichting kindvriendelijke steden en gemeenten

Aarschot, Beersel, Brugge, Denderleeuw, Genk, Halle, Hoogstraten, Riemst en Sint-Katelijne-Waver mogen zich de komende zes jaar kindvriendelijke stad of gemeente noemen.

Deze namiddag reikte minister van Jeugd Sven Gatz voor de derde maal de labels ‘kindvriendelijke steden en gemeenten’ uit. Het label kent zijn oorsprong in de internationale Child Friendly Cities beweging, gestart vanuit de VN en UNICEF. Het lauwert steden en gemeenten die het internationale kinderrechtenverdrag actief toepassen in alle beleidsdomeinen die invloed hebben op kinderen en jongeren.

Minister Gatz, die persoonlijk de oorkonde overhandigde aan de laureaten, zet met overtuiging zijn schouders onder het label:

“Een stedelijke omgeving die vriendelijk is voor kinderen, is tegelijk voor iedereen vriendelijk: voor grote mensen, voor kleine mensen, voor mensen met een beperking en voor mensen zonder beperking, voor zwakke weggebruikers en voor senioren. Hetzelfde geldt voor een cultuurbeleid, een jeugdbeleid, mobiliteitsbeleid en ga zo maar door: als er daarbij aandacht bestaat voor kinderen, komt dat heel de lokale samenleving ten goede. Daarom vind ik het label voor Kindvriendelijke steden en gemeenten een schitterend instrument.”

"Kinderrechten gaan niet in eerste instantie over abstracte juridische normen die ‘van bovenaf’ moeten worden geïmplementeerd. Kinderrechten gaan over het streven naar rechtvaardigheid en menselijke waardigheid, een opdracht die in de dagelijkse leefwereld van kinderen en jongeren ‘van onderuit’ moet worden gerealiseerd. Een lokaal kindvriendelijk beleid kan een grote impact hebben op deze alledaagse leefwereld van kinderen en jongeren. In een kindvriendelijke stad of gemeente moeten kinderrechten elke dag opnieuw worden ‘gemaakt’. Als volwaardig lid van een lokale kindvriendelijke gemeenschap zijn kinderen en jongeren mede-makers van deze kinderrechten” aldus Didier Reynaert, vakgroep sociaal werk van de Hogeschool Gent en bestuurslid van het Kenniscentrum Kinderrechten.

Een label als basis

Samen met kinderen en jongeren analyseerden de steden en gemeenten hun beleid vanuit een kindvriendelijke bril. Ze formuleerden een strategie die rekening houdt met hun jonge inwoners in al hun beleidsbeslissingen. Niet alleen als het over jeugdwerk of kinderopvang gaat, maar ook over pakweg mobiliteit, welzijn, cultuur en veiligheid. Het label is een teken van erkenning van het traject dat de steden en gemeenten hebben afgelegd. Het afgelegde traject legt een basis voor het toekomstige beleid. Het verkrijgen van het label is namelijk de start van een voortdurend groeiproces.

“Kinderen en jongeren zijn niet alleen de toekomst, ze zijn ook het nu. Ze maken een derde uit van de bevolking en hebben een plek in de gemeente als volwaardige burger. Niet vanaf hun achttiende verjaardag, maar al van jongsaf aan. Als je kinderen en jongeren laat meedenken komen ze vaak met een vernieuwende kijk. Een kindvriendelijke stad of gemeente erkent hen als competente en ervaringsdeskundige burgers en geeft hun actorschap een duidelijke plek in haar beleid”, aldus Imke Pichal, coördinator kindvriendelijke steden en gemeenten bij VVJ vzw.

Aarschot, Beersel, Brugge, Denderleeuw, Genk, Halle, Hoogstraten, Riemst en Sint-Katelijne-Waver zien hun inspanningen beloond. Een jury beoordeelde van elke gemeente een dossier op basis van het afgelegde traject, de strategie op vlak van kindvriendelijkheid en de verankering daarvan in het beleid.De jury bestaat uit het Kinderrechtencommissariaat, een expert lokaal jeugdbeleid, VVSG, Demos, VVJ, Hogeschool Gent, Universiteit Gent en AP Hogeschool Antwerpen en wordt begeleid door het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid.

Kindvriendelijk Middelkerke gastheer

De uitreiking gebeurt niet toevallig in Middelkerke. Middelkerke is één van de acht kindvriendelijke laureaten van 2016. “Als schepen van Jeugd van Middelkerke ben ik vereerd dat we reeds bestaande en nieuwe labelgemeenten mogen ontvangen. Het is een ideaal moment om ideeën uit te wisselen en elkaar te steunen in het kindvriendelijk proces. Kindvriendelijkheid is immers geen sprookjesverhaal maar een dynamisch gegeven waar elke dag aan moet worden gewerkt, met én voor kinderen”, aldus Bart Vandekerckhove, schepen van Jeugd van Middelkerke.

Kindvriendelijke steden en gemeenten

Het project kindvriendelijke steden en gemeenten ondersteunt lokale besturen die alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag willen realiseren in hun stad of gemeente. Steden en gemeenten die ook voor de titel willen gaan, kunnen zich tegen 2020 klaarstomen, net als steden en gemeenten die het label reeds in 2014 behaalden.

Op www.kindvriendelijkestedenengemeenten.be vinden lokale besturen die kindvriendelijkheid willen verankeren in hun beleid alles om aan de slag te gaan:

  • Visie op kindvriendelijke steden en gemeenten
  • Voorbeelden in Vlaanderen
  • Een toolkit en methodieken om zelf aan de slag te gaan
  • Hoe je het label ‘kindvriendelijke stad’ of ‘kindvriendelijke gemeente’ aanvraag
Contacteer ons
Ilse De Schutter Woordvoerder Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Ilse De Schutter Woordvoerder Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister voor Financiƫn, Begroting, Ambtenarenzaken en Meertaligheid
Vlaams minister van Brusselse Aangelegenheden
Koolstraat 35
1000 Brussel