Minister Sven Gatz lauwert nieuwe lichting kindvriendelijke steden en gemeenten

Zondag 6 november 2016 — Temse, Kortrijk, Middelkerke, Dendermonde, Poperinge, Herenthout, Geraardsbergen en Leuven mogen zich de komende zes jaar kindvriendelijke stad of gemeente noemen.

Deze namiddag heeft minister van jeugd Sven Gatz voor de tweede maal de labels ‘kindvriendelijke steden en gemeenten’ uitgereikt. Het label heeft roots in de internationale Child Friendly Cities beweging gestart vanuit de VN en UNICEF. Het lauwert steden en gemeenten die het internationale kinderrechtenverdrag omzetten in concreet beleid op alle terreinen waar kinderen en jongeren mee in aanraking komen.

Samen met kinderen en jongeren analyseerden de steden en gemeenten hun beleid vanuit een kindvriendelijke bril. Ze formuleerden een strategie die rekening houdt met hun jonge inwoners in al hun beleidsbeslissingen. Niet alleen als het over jeugdwerk of kinderopvang gaat, maar ook over pakweg mobiliteit, welzijn, cultuur en veiligheid.

Temse, Kortrijk, Middelkerke, Dendermonde, Poperinge, Herenthout, Geraardsbergen en Leuven zien hun inspanningen beloond. Een jury beoordeelde van elke gemeente een dossier. Welk traject legden ze af? Hoe kindvriendelijk zijn ze nu, wat is hun strategie kindvriendelijkheid en hoe is die verankerd in hun beleid? De jury bestaat uit UNICEF België, het Kinderrechtencommissariaat, VVSG, Demos, VVJ, Hogeschool Gent, Universiteit Gent, AP Hogeschool Antwerpen, afdeling Jeugd van de Vlaamse overheid en het Europees Netwerk Kindvriendelijke Steden.

Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen namens de jury: "Het label kindvriendelijke steden en gemeenten zorgt voor een dynamiek bij lokale besturen om met kinderrechten aan de slag te gaan. Een kindvriendelijk beleid is een beleid voor alle kinderen. En het betrekt bovendien alle domeinen die voor kinderen belangrijk zijn. Iedereen mee in bad dus, van de groendienst tot het OCMW.”

Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz overhandigt persoonlijk de oorkonde aan de steden en gemeenten: “Kindvriendelijkheid staat gelijk met mensvriendelijkheid. Niet alleen kinderen zijn gebaat met een aangename leefomgeving, verkeersveilige buurten of een goede cultuur en jeugdinfrastructuur. Daarom ben ik blij te mogen vaststellen dat dit label gegeerd is door de steden en gemeenten. Ik wil het behalen ervan dan ook blijven aanmoedigen!” 

De uitreiking gebeurt niet toevallig in Gent waar morgen de internationale conferentie Child in the City start. Gent mag zich sinds 2014 kindvriendelijke stad noemen en is gastheer van de conferentie. “Door het congres naar Gent te halen kunnen we ons laten inspireren door de hele wereld. Tegelijk tonen we ook hoe ver we zelf staan. Het label is net als “liefde” een werkwoord. Het stimuleert Gent om er dagelijks werk van te maken. Steeds meer kinderen groeien op in de stad. Volgens mij bestaat er geen betere plek om op te groeien maar vraagt dat een actief beleid voor een kind- en jeugdvriendelijke stad” zegt Elke Decruynaere, Gentse schepen van jeugd.

Steden en gemeenten die ook voor de titel willen gaan, kunnen zich tegen 2018 klaarstomen. Dat kan op eigen houtje, met alle info die ze vinden op www.kindvriendelijkestedenengemeenten.be, of onder begeleiding van VVJ. De internationale beweging Child Friendly Cities ontwikkelde een toolkit die steden en gemeenten helpt om hun staat van kindvriendelijkheid op te maken en hun strategie voor de komende jaren te bepalen. VVJ vertaalde dat instrumentarium naar de Vlaamse context. “Onze missie is meer, beter en breder lokaal beleid voor kinderen en jongeren. Steden en gemeenten die het label halen engageren zich om daar dagdagelijks werk van te maken.” zegt Kaï Van Nieuwenhove, directeur van VVJ.

Contact

We kunnen u telefonisch of schriftelijk quotes aanleveren van de aanwezigen

Meer informatie: 

Kindvriendelijke steden en gemeenten

Het project kindvriendelijke steden en gemeenten ondersteunt lokale besturen die alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag willen realiseren in hun stad of gemeente.

Op www.kindvriendelijkestedenengemeenten.be vinden steden en gemeenten die kindvriendelijkheid willen verankeren in hun beleid alles om aan de slag te gaan:

·         Visie op kindvriendelijke steden en gemeenten

·         Voorbeelden in Vlaanderen

·         Een toolkit en methodieken om zelf aan de slag te gaan

·         Hoe je het label ‘kindvriendelijke stad’ of ‘kindvriendelijke gemeente’                     aanvraagt

www.kindvriendelijkestedenengemeenten.be

De internationale beweging Child Friendly Cities ontwikkelde een toolkit die steden en gemeenten helpt om hun staat van kindvriendelijkheid op te maken en hun strategie voor de komende jaren te bepalen. VVJ vertaalde dit instrumentarium naar de Vlaamse context. Steden en gemeenten kunnen op eigen houtje aan de slag met de toolkit of kunnen zich laten begeleiden door VVJ. Het traject leidt tot een lijvig rapport en een strategie kindvriendelijkheid op maat voor elke stad of gemeente.

Label kindvriendelijke steden en gemeenten

Aan het concept is ook een label verbonden. Het label erkent steden en gemeenten die door middel van een uitgewerkte strategie werken aan hun kindvriendelijkheid. Wie het label wil halen, legt een portfolio voor aan een jury. UNICEF België, het Kinderrechtencommissariaat, VVSG, Demos, VVJ, Hogeschool Gent, Universiteit Gent, AP Hogeschool Antwerpen, afdeling Jeugd van de Vlaamse overheid en het Europees Netwerk Kindvriendelijke Steden beoordelen.

Gemeenten die het label willen halen, kunnen op eigen houtje het traject afleggen en het portfolio voorleggen aan de jury. Of ze kunnen de ondersteuning inroepen van VVJ voor de begeleiding van het volledige traject of een onderdeel ervan.

Temse
Kortrijk
Geraardsbergen
Dendermonde
Herenthout
Middelkerke
Poperinge
Leuven