Minister Sven Gatz lanceert eerste Brusselse Dag van de Meertaligheid

Vandaag, zaterdag 26 september 2020 vond in het Brussels Parlement, op initiatief van de minister voor de Promotie van de Meertaligheid in Brussel, Sven Gatz, de eerste Brusselse Dag van de Meertaligheid plaats. In de voormiddag werd de nieuwe Brusselse Raad voor de Meertaligheid plechtig geïnstalleerd. De dag kon wegens de covid-maatregelen via livestream gevolgd worden.

De organisatie van de Dag van de Meertaligheid is een belangrijke en zichtbare concrete realisatie uit de visienota die minister Gatz in december 2019 aan het Brussels Parlement voorlegde. In deze nota tekent hij zijn beleid inzake meertaligheid uit voor de komende jaren. Ook de installatie van de Brusselse Raad voor Meertaligheid is een nieuwe realisatie uit zijn visienota.

Elkaar leren kennen en verstaan

Na de welkomsttoespraken van de voorzitter en de ondervoorzitter van het Brussels Parlement, Rachid Madrane en Guy Vanhengel, zei minister Gatz dat deze Dag van de Meertaligheid een “primeur” is voor Brussel en de veruitwendiging is van een belangrijke troef voor Brussel: de meertaligheid.

Minister Gatz: “De jongste jaren is onze stad uitgegroeid tot een kosmopolitische grootstad van 1,2 miljoen inwoners. Op een relatief klein grondgebied leven we hier samen met ongeveer 180 nationaliteiten die thuis meer dan 100 verschillende talen spreken. Een meerderheid van de Brusselaars vindt ook dat deze talenkennis een essentieel onderdeel vormt voor de Brusselse identiteit.  Het is immers belangrijk dat de Brusselaars elkaar verstaan en zo elkaar beter leren kennen en begrijpen.”

BeTalky gelanceerd

De Dag van de Meertaligheid had ondanks zijn beperkingen als gevolg van de coronacrisis de ambitie om zoveel mogelijk mensen die met meertaligheid in de stad begaan zijn, samen te brengen. In de voormiddag werd de Raad voor Meertaligheid voorgesteld. Ook lanceerde minister Gatz het nieuw platform voor alles wat met meertaligheid in Brussel te maken heeft, BeTalky, in de vorm van een website en gepromoot via een nieuw logo dat werd onthuld. In de namiddag vonden in de Spiegelzaal van het parlement conversatietafels plaats, georganiseerd door het Huis van het Nederlands. Er werd in verschillende talen “gebabbeld” over Brussel, dé meertalige hoofdstad van Europa. De deelnemers gingen met elkaar in gesprek op een originele manier.

Philippe Van Parijs voorzitter Raad voor Meertaligheid

Minister Gatz stelde vervolgens de voorzitter van de Raad voor Meertaligheid, Philippe Van Parijs, voor. “Een goede reden”, aldus minister Gatz, om hem voorzitter te maken, “is dat de initiatiefnemer van het Marnixplan en professor aan de UCLouvain, zelf meertalige Brusselaar is. Hij spreekt niet alleen Frans, Engels en Nederlands, maar ook Duits, Spaans en Italiaans.” Van Parijs publiceerde onder meer een invloedrijk boek over “Linguistic Justice for Europe and for the World”.

Philippe Van Parijs (links) is de nieuwe voorzitter van de Brusselse Raad voor Meertaligheid
Philippe Van Parijs (links) is de nieuwe voorzitter van de Brusselse Raad voor Meertaligheid

Minister Gatz stelde ook de ondervoorzitter van de Raad voor, Nadia Fadil. Zij is professor aan de KU Leuven en is gespecialiseerd in interculturalisme, migratie en minderheden.

Vervolgens werden de andere leden van de Raad voorgesteld:  

Fatima-Zohra Ait El Maâti (Imazi.reine), Grégor Chapelle (Actiris), Laurence de Ruette (Saint-Boniface), Hilde De Smedt (Foyer), Yvon Englert (ULB), Dirk Jacobs (ULB), Rudi Janssens (VUB), Laurence Mettewie (UNamur), Aimée-fidèle Mukunde (Minderhedenforum), Olivia P'tito (Bruxelles Formation), Anne Posma (Francisco Ferrer), Helena Van Driessche (Atheneum Woluwe), Wim Vandenbussche (VUB), Piet Vervaecke (OCB), Nicole Wauters (hanGements pour l’égalité), Olivier Willocx (BECI).

Alle leden van de Raad oefenen hun functie uit in hun persoonlijke hoedanigheid, niet namens de organisatie waarin ze actief zijn. Minister Gatz ziet deze Raad met experten als een belangrijk orgaan om het toekomstig beleid voor de promotie van meertaligheid uit te tekenen.

Minister Gatz: “Ik erken de intellectuele autonomie van de Raad om met nieuwe ideeën en voorstellen te komen. Bovenal wens ik een bondgenootschap tussen mezelf als minister en de Raad, die tot uiting komt in een objectivering van het beleid en waarbij de Raad zorgt voor de continuïteit van het beleid.”

De voorzitter van de Raad, Philippe Van Parijs wees tijdens de voorstelling op de specifieke taak van de Raad.

Philippe Van Parijs: “Een Raad voor Meertaligheid moet kunnen rekenen op academici die gespecialiseerd zijn in het werken met en het leren van talen. Maar hij moet net zo goed kunnen rekenen op mensen die ervaring hebben met lesgeven in multiculturele klaslokalen als op de taalbehoeften van een uiterst diverse bevolking. De Raad moet vooral gedreven worden door een gedeelde overtuiging, namelijk de combinatie van collectieve intelligentie en enthousiasme. Daardoor kan de meertaligheid van de Brusselaars een enorme sprong voorwaarts maken."

Na de voorstelling kreeg stand-up comedian Dena Vahdani de gelegenheid om haar visie op meertaligheid op een luchtige manier mee te delen.

Voor de online-volgers was er intussen de mogelijkheid om in een Q&A-sessie aan de minister en de raadsleden vragen te stellen.

De eerste Dag van de Meertaligheid wordt besloten met een online patati E-péro, georganiseerd door het Huis van het Nederlands.

Europees debat over meertaligheid

Na afloop neemt minister Sven Gatz deel aan een debat in het Europees Parlement om op die wijze de Europese Dag van de Meertaligheid te ondersteunen.

Minister Gatz: Meertaligheid is in de Europese Unie met z’n 23 officiële talen immers ook cruciaal. Ook in de EU is het een instrument om een beter begrip tussen burgers van Europa te stimuleren, en tot cohesie en Europees burgerschap te komen.”
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel