Minister Gatz wordt taaltrainer bij BX Brussels

Maandagavond gaf Minister Gatz de aftrap voor een bijzondere training van BX Brussels. Coaches Adrien en Patrick startten immers met het nieuwe project van de club dat focust op meertaligheid. Terwijl de trainingen tot vorige week in het Frans verliepen, zullen de coaches proberen om tegen eind 2016 een vierde van de training in het Nederlands te geven. Het Brusselse Huis van het Nederlands ondersteunt de club bij het project. 

BX Brussels is meer dan voetbal. Dat brengt de club van Vincent Kompany sinds zijn ontstaan in 2013 in de praktijk met veel aandacht voor zijn community, met trajecten die de persoonlijke ontwikkeling van de BX-ketjes stimuleren en nu met dit nieuwe project dat focust op meertaligheid.

Coaches van het Frans naar het Nederlands laten overschakelen is niet evident. Daarom ging het Huis van het Nederlands eerst tijdens trainingen onderzoeken wat de coaches concreet moeten zeggen, welke instructies ze moeten geven en welke woordenschat er nodig is, en op welke situaties ze moeten kunnen inspelen.

Het resultaat is een traject met 7 coaches. De Franstalige coaches kregen vormingen voetbalnederlands, de Nederlandstalige kregen een vorming waarin ze leerden om duidelijk Nederlands te spreken met niet-Nederlandstaligen. En samen zullen ze ook op het veld nog extra vorming krijgen.

Hun spelertjes zijn 5- tot 9-jarigen en zitten soms wel, soms niet op een Nederlandstalige school. Het zijn trouwens niet enkel zij, maar ook hun ouders die betrokken worden. Nizar Ujayli, taalcoördinator BX Brussels: ‘Tijdens deze pilootfase werken we voornamelijk met de coaches en spelers van onze jongste categorieën. De voertaal in de club is nu voornamelijk Frans, met dit project moet ook het Nederlands een vaste plaats krijgen. Daarom worden er ook voor ouders gerichte acties opgezet.’

Bedoeling is om vanaf volgend seizoen het project verder uit te breiden naar oudere spelersgroepen. En daarna gaan we ook met Engels aan de slag. Meertaligheid is een rijkdom en een middel tot dialoog in onze complexe stad waar veel verschillende culturen samenleven. Ook voor bezieler Vincent Kompany is dat een absolute prioriteit

Minister Sven Gatz, bevoegd voor Brussel in de Vlaamse regering, ondersteunt het project: ‘Naast Nederlands leren moeten kinderen de taal ook kunnen oefenen, gebruiken in hun gewone doen. Dit mooi initiatief geeft jonge voetballertjes de mogelijkheid om dat al sjottend te doen. De kennis van het Nederlands is een troef. Het zorgt ervoor dat deze jongeren ook naast het veld zullen scoren.’

Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel