Skip to Content

Minister Gatz trekt 1 miljoen uit om oude beroepen opnieuw hip te maken

Vlaanderen is een regio van ‘baanbrekend vakmanschap’. Meesters en makers zijn in onze contreien al eeuwen gedreven door technische kennis en kunde. Het is belangrijk om dit vakmanschap door te geven aan volgende generaties. Daarvoor zette minister van Cultuur Sven Gatz een beurzensysteem op waarvoor nu de eerste 27 beurzen zijn toegekend. Zo speelt de Cultuurminister in op de vernieuwde belangstelling voor vakmanschap in ons immaterieel cultureel erfgoed en maakt hij traditionele stielen opnieuw hip.

Schoenmakers, pruikenmakers, smeden, weefsters, bakkers, goochelaars, koetsenbouwers, vertellers, boekbinders, tapdansers, instrumentenbouwers, klompenmakers, … allemaal baanbrekende vakmensen, met beroepen die een lange en rijke geschiedenis kennen. Hun kennis en ervaring staat in onze haastige samenleving onder druk of wordt steeds meer in vraag gesteld.

Minister Gatz: “De beurzen geven vakmensen ruimte om een aantal maanden tot twee jaar intensief te gaan samenwerken met iemand die bij hem of haar in de leer wil gaan. Zowel meester als leerling ontvangen een stuk van de beurs, samen voor een bedrag van maximaal 2.000 euro per maand.” De beurzen hebben een looptijd van maximaal twee jaar. De geselecteerde trajecten zijn goed voor een totaal subsidiebedrag van één miljoen euro.

De toegekende beurzen geven leerlingen in een waaier van diverse oude beroepen de gelegenheid om zich te ontpoppen tot vakmannen en -vrouwen. De beurzen werden bijvoorbeeld toegekend voor edelsmeedkunst, borduren, theaterpoppen, wagensmeedwerk, beeldhouwen in brons, jenever- en likeurstoken, hop telen, craftbrewing, porseleinkunst, houten volksspelen, glasschilderkunst, meubelen maken, brood bakken, enz.

Ook in oud vakmanschap dat migranten naar Vlaanderen meebrengen, zoals het Afghaans borduren of vocale tradities uit het Midden-Oosten, zullen leerlingen door meesters worden begeleid.

Een volledig overzicht van meesters en leerlingen, oude beroepen en de toegekende beurzen vind je in bijlage.

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel