Minister Gatz richt Vlaams Journalistiek Fonds op

Op voorstel van Mediaminister Sven Gatz heeft de Vlaamse Regering ingestemd met een samenwerkingsovereenkomst voor de oprichting van een Vlaams Journalistiek Fonds. Zo voert Gatz zijn plan van half juni uit om de coördinatie en verdeling van projectsubsidies voor innovatieve journalistiek te verbeteren. Het VJF moet uitgroeien tot een kennisdeling- en overlegplatform voor alles wat met nieuwsmedia en innovatie te maken heeft. Bij het VJF kan ook iedereen terecht met vragen over journalistiek.

Het Fonds zal de komende periode uitgroeien tot een verzamelplaats van informatie over de verschillende instellingen en organisaties die in de Vlaamse journalistieke sector actief zijn, interessante onderzoeken, samenwerkingsprojecten en inspirerende voorbeelden.

Sven Gatz: “In onze snel veranderende samenleving leren we allemaal willens nillens omgaan met sociale en digitale mediaplatformen. Om in dit bos de bomen te blijven zien en onze weg te vinden hebben burgers een betrouwbaar kompas nodig: pluriforme en kwalitatieve media op alle mogelijke platformen, gemaakt door gedreven, onafhankelijke en geloofwaardige journalisten, die we beter willen ondersteunen via het nieuwe Fonds.”

Het initiatief voor een VJF geeft ook een antwoord op de aanbevelingen van het Burgerkabinet Media. Dat vroeg o.m. meer in te zetten op het breed toegankelijk maken van mediakanalen, om berichtgeving te onderwerpen aan factchecks, samenwerkingen te stimuleren tussen journalisten en experts en burgerjournalistiek beter te ondersteunen.

Over de creatie van een nieuw Vlaams Fonds had minister Gatz in de juni overlegd met zijn Nederlandse collega. Het nieuwe VJF spoort beter met zijn Nederlandse tegenhanger, het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ). Via beide fondsen zullen de inspanningen voor de ondersteuning van kwaliteitsvolle journalistieke ondersteuning in het gemeenschappelijk Nederlands taalgebied beter geïntegreerd kunnen worden.

In de zomer maakte Gatz al een subsidie van 550.000 euro vrij voor het Journalismfund.eu, waaronder het VJF als een afgebakend project fungeert. Het gros van deze middelen (circa 500.000 euro) wordt besteed aan innovatieve journalistieke projecten. De geselecteerde projecten worden volgende week bekend gemaakt.

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel