Minister Gatz maakt nog 1,15 miljoen euro vrij voor het doorgeven van vakmanschap

De Vlaamse minister van Cultuur heeft in een tweede ronde 35 beurzen voor een totaalbedrag van 1,15 miljoen euro toegekend voor de zogenaamde ‘meester-leerling-trajecten’, waarin ambachtelijk vakmanschap wordt aangeleerd. De minister geeft daarmee een vervolg aan een subsidielijn die hij in 2018 lanceerde. De beurzen passen binnen het beleid rond immaterieel erfgoed: ook niet-tastbaar erfgoed dat in hoofden en handen van mensen zit is immers erg waardevol, maar ook kwetsbaar.

De geselecteerde trajecten vinden plaats over heel Vlaanderen en Brussel. Ze tonen aan dat er in onze regio een heel divers vakmanschap aanwezig is. Een aantal beurzen gaat naar beoefenaars van ‘klassieke’ ambachten als smeden, borduren, of drukken. Oude praktijken leiden hierbij vaak tot nieuwe creaties, zoals in het maken van juwelen of in mode. Er is in Vlaanderen en Brussel ook heel wat knowhow aanwezig voor het in stand houden van ons cultureel erfgoed, zoals rond restauratie van oude handschriften.

De minister ziet vakmanschap ook cultuurbreed, met opvallende trajecten rond het zetten van tatoeages of het werken met Brabantse trekpaarden op onze velden. Ook podiumkunsten komen aan bod, zoals met het vakmanschap van de scenograaf, of het maken van oude muziekinstrumenten als hakkeborden. Tot slot kan ook vakmanschap dat nieuwkomers naar Vlaanderen meebrengen, leiden tot boeiende interculturele samenwerking, zoals het spelen van Marokkaanse instrumenten en muziekstijlen, of Roma-muziek.

Minister Sven Gatz: “Het doorgeven van dit vakmanschap is een voorwaarde om het levend te houden. Maar vaak gaat het om intensieve en tijdrovende processen. Deze beurzen geven vakmensen ruimte en adem om een aantal maanden tot twee jaar intensief te gaan samenwerken met iemand die bij hem of haar in de leer wil gaan. Zowel de meester als de leerling ontvangen een stuk van de beurs, samen voor een bedrag van maximaal 2.000 euro per maand.”

Een volledig overzicht van de toegekende beurzen vind je in de bijlage onderaan deze pagina.

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel