Minister Gatz kent 1,87 miljoen euro toe aan culturele projecten met bovenlokale uitstraling

Op 1 april 2018 werd de tweede ronde van het transitiereglement afgerond. 230 organisaties dienden een aanvraag in voor de subsidiëring van een cultureel project met een bovenlokale uitstraling. Dit is een stijging van 11% in vergelijking met de eerste ronde, die afgelopen najaar plaats vond.

Het transitiereglement is één van de overgangsmaatregelen die minister van Cultuur Sven Gatz heeft genomen in het kader van de afslanking van de provincies, die niet langer bevoegd zijn voor o.a. cultuur. De verderzetting van de structurele provinciale subsidies voor de initiatieven die de provincies hebben overgedragen, werd al eerder geregeld. Het is de bedoeling dat in 2020 een nieuw decreet over het bovenlokaal cultuurbeleid de subsidiëring zal regelen.

Alle 230 dossiers werden door de administratie ontvankelijk verklaard en beoordeeld. De minister heeft alle positief geadviseerde aanvragen gehonoreerd. De aanvragers vormden een bonte mix van kleine verenigingen, professionele kunstenhuizen en lokale besturen, verspreid over heel Vlaanderen en alle sectoren. In totaal waren er 57 aanvragen uit Antwerpen (25%), 7 uit Brussel (3%), 29 uit Limburg (13%), 67 uit Oost-Vlaanderen (29%), 33 uit Vlaams-Brabant (14%) en 37 uit West-Vlaanderen (16%). 17% van de aanvragen bevonden zich in de amateurkunstensector, 3 % uit de circussector, 22 % uit lokaal cultuurbeleid, 29% uit de kunstensector, 18% uit sociaal-cultureel werk en 12% uit de cultureel erfgoedsector. De gevraagde subsidiebedragen liepen van € 800 tot € 25.000.

Uiteindelijk werden 145 dossiers positief beoordeeld door de minister, voor een totaalbedrag van € 1.874.012,08. Ook dit is een stijging van 11% in vergelijking met de vorige ronde. Van alle goedgekeurde aanvragen waren er 35 uit Antwerpen (24%), 4 uit Brussel (3%), 17 uit Limburg (12%), 43 uit Oost-Vlaanderen (30%), 22 uit Vlaams-Brabant (15%) en 24 uit West-Vlaanderen (17%). 14% van de aanvragen situeerden zich in de amateurkunsten, 4% in circus, 23% in lokaal cultuurbeleid, 33% in kunsten, 14% in sociaal-cultureel werk en 12% in cultureel erfgoed.

Minister Gatz: “Met deze ronde, waarin het totaalbedrag voor alle projecten samen met 11 procent toeneemt, houden we onze belofte dat de overdracht van de provinciale culturele bevoegdheden een warme zal zijn, ook voor de kleinere spelers. Culturele projecten met bovenlokale uitstraling kunnen nu binnen het transitiereglement nog twee keer subsidies aanvragen. De volgende indiendatum is 1 oktober 2018.”

Meer informatie over het transitiereglement

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
Koolstraat 35
1000 Brussel