Minister Gatz kent 1.785.269,64 euro toe aan culturele projecten met bovenlokale uitstraling

Op 1 oktober 2018 werd de derde ronde van het Transitiereglement afgerond. 194 organisaties vroegen subsidies aan voor een cultureel project met een bovenlokale uitstraling.  

Op 1 oktober 2018 werd de derde ronde van het Transitiereglement afgerond. 194 organisaties vroegen subsidies aan voor een cultureel project met een bovenlokale uitstraling.  

De aanvragers vormden een brede mix van kleine verenigingen, professionele kunstenhuizen en lokale besturen, verspreid over heel Vlaanderen en alle sectoren. In totaal waren er 53 aanvragen uit Antwerpen (27%), 7 uit Brussel (4%), 31 uit Limburg (16%), 63 uit Oost-Vlaanderen (32%), 20 uit Vlaams-Brabant (10%) en 20 uit West-Vlaanderen (10%). 15% van de aanvragen komt uit de sector van de amateurkunsten, 5 % uit de circussector, 17 % uit lokaal cultuurbeleid, 35% uit de kunstensector, 18% uit sociaal-cultureel werk en 11% uit de cultureel erfgoedsector. De gevraagde subsidiebedragen varieerden tussen € 630 en € 25.000.

Uiteindelijk werden 128 dossiers positief beoordeeld door de minister, voor een totaalbedrag van € 1.785.269,64. Van alle goedgekeurde aanvragen waren er 30 uit Antwerpen (23%), 3 uit Brussel (2%), 22 uit Limburg (17%), 46 uit Oost-Vlaanderen (36%), 15 uit Vlaams-Brabant (12%) en 12 uit West-Vlaanderen (10%). 14% van de aanvragen situeerden zich in de amateurkunsten, 5% in circuswereld, 18% in het lokaal cultuurbeleid, 37% in de kunsten, 14% in het sociaal-cultureel werk en 12% in het cultureel erfgoed.

Aanzet nieuw decreet

Het Transitiereglement vormt de aanzet tot de projectsubsidielijn binnen het nieuwe decreet Bovenlokale Cultuurwerking. De eerste van vier indienrondes vond plaats op 1 oktober 2017. De vierde, en laatste indienronde heeft als deadline voor het insturen van aanvraagdossiers 1 april 2019. Deze 4de ronde focust op projecten te realiseren tussen 1 juli 2019  en 30 juni 2020.

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
Koolstraat 35
1000 Brussel