Minister Gatz investeert in instrumentarium Brusselse academies

Academies voor deeltijds kunstonderwijs – in de volksmond beter gekend als de muziekschool of tekenschool – beschikken niet altijd over de nodige middelen om dure en kwalitatieve materialen in functie van hun opleidingen aan te schaffen of zelfs het bestaande lesmateriaal te herstellen. In Brussel bevinden de academies zich bovendien in een erg precaire situatie op vlak van ondersteuning, infrastructuur en hun concurrentiepositie t.a.v. de Franstalige academies. Daarom besliste minister Sven Gatz vanuit het Vlaams Brusselfonds 800.000 euro te voorzien voor de financiering van duurzaam lesmateriaal- of uitrusting voor 2018.

Eind maart 2018 werden de Brusselse academies aangeschreven om een dossier in te dienen bij de Vlaamse overheid voor de aankoop of herstelling van duurzaam lesmateriaal of - uitrusting. Alle lesmaterialen of -uitrustingen die rechtstreeks ten goede komen aan de leerlingen die les volgen aan een DKO academie binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kwamen in aanmerking. Dat varieert van muziekinstrumenten met al hun toebehoren tot en met lescomputers voor grafische richtingen.

Alle Brusselse Nederlandstalige academies dienden een aanvraag in. Minister Gatz honoreert nu elke academie met een subsidie tussen 66.000 euro en 75.000 euro.

“De Brusselse academies beschikken over een kwalitatief hoogstaand aanbod aan artistieke lessen voor jongeren en volwassenen. Meer dan 6.000 leerlingen volgen lessen aan één van de Brusselse academies. Het is van belang dat zij dit met kwalitatief materiaal kunnen doen”, aldus minister Gatz.

Als bijlage kan de lijst met toegekende subsidies teruggevonden worden.

 

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
Koolstraat 35
1000 Brussel