Minister Gatz beslist over 3de ronde projectsubsidies Kunstendecreet

Minister van Cultuur Sven Gatz heeft principieel beslist over de aanvragen voor de derde ronde van de projectsubsidies en beurzen in het kader van het Kunstendecreet voor 2018.

Tot en met 2018 voorzag het Kunstendecreet in drie projectsubsidierondes per jaar voor kortlopende beurzen, meerjarige beurzen, projectsubsidies voor individuele kunstenaars en projectsubsidies voor organisaties. Kunstenaars en organisaties kunnen een subsidie aanvragen voor een periode van 1, 2 of 3 jaar.

Voor zijn beslissing ging de minister uit van de volgende basisprincipes:

  • Alle beurzen voor individuele kunstenaars met de beoordeling ‘zeer goed’ en ‘goed’ ontvangen een subsidie. Voor deze beurzen vereist het Kunstendecreet geen zakelijk advies.
  • Alle projecten voor individuele kunstenaars en organisaties met de beoordeling ‘zeer goed’ (artistiek) en ‘zeer goed’ of ‘goed’ (zakelijk) ontvangen een subsidie. Het bedrag van die subsidie is gebaseerd op het laagst geadviseerde bedrag.
  • Daarnaast besliste de minister om bijkomend nog 4 initiatieven uit de provincie Limburg te ondersteunen.

Voor deze derde ronde werden er 392 ontvankelijke aanvragen ingediend. Minister Gatz besliste om 146 aanvragen te ondersteunen voor een totaalbedrag van 3.783.800 euro, waarvan:

  • 53 kortlopende beurzen: 576.900 euro
  • 10 meerjarige beurzen: 273.000 euro
  • 27 projecten van kunstenaars: 681.000 euro
  • 56 projecten van organisaties: 2.252.900 euro

Het aantal rondes voor projectsubsidies worden vanaf 2019 herleid naar twee.

De volgende indiendata zijn:

  • 15 maart 2019
  • 15 september 2019
Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel