Mini-Bru 2021 borstelt cijferportret van Brussels Gewest

Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) heeft zopas de editie 2021 van zijn Mini-Bru gepubliceerd. Deze brochure bevat tal van kerncijfers over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Meer weten over de Brusselse bevolking, economie, ruimtelijke ordening, leefmilieu, mobiliteit, onderwijs en cultuur? In de Mini-Bru komen al deze thema's aan bod.

Deze editie 2021 van de Mini-Bru biedt tal van nieuwigheden. Inzake mobiliteit is er bijvoorbeeld een ​ nieuwe tabel toegevoegd over het aantal nieuwe, tot het verkeer toegelaten auto's per brandstoftype. Een onderwerp waarover in het debat over de mobiliteit in Brussel de voorbije maanden heel ​ wat te doen is geweest. U vindt in de Mini-Bru de recentste cijfers.

De Mini-Bru biedt een statistisch overzicht van het Gewest dat het mogelijk maakt om de gegevens over de tijd heen met elkaar te vergelijken. Maar de beschikbaarheid van zo’n statistische reeksen blijft vaak achter op actuele gebeurtenissen, zoals de gezondheidscrisis. Het globale beeld dat in de Mini-Bru wordt geschetst, kan wel als referentie worden gebruikt bij het opstellen van evaluaties of het meten van de gevolgen van de huidige gezondheidscrisis.

Gegevens die de Covid-19-pandemie weergeven of de huidige impact ervan op het Brussels Gewest en zijn bewoners illustreren, zijn te vinden in andere publicaties van het BISA. Het BISA volgt de gezondheidscrisis en haar gevolgen op basis van sneller beschikbare gegevens op. Die worden verzameld worden in diagnoseverslagen (vanaf juli 2020), in de aan Covid-19 gewijde Conjunctuurbarometers van de zomer en de herfst 2020, en de nummers 39 en 40 van de Focus van het BISA.

Brussels minister Sven Gatz, bevoegd voor Ambtenarenzaken en Statistiek, is een fan van de nieuwe Mini-Bru: “De nieuwe Mini-Bru 2021 is weer een enorme schatkamer voor wie meer wil weten over het Brussels Gewest en al wat er in omgaat. Niet te geloven hoeveel informatie over onze regio gebundeld werd in zo’n klein boekje. Een handig instrument voor journalisten, politici en wetenschappers, een reusachtige informatiebron in zakformaat voor alle betrokken Brusselaars!”

De Mini-Bru 2021 is nu in papieren versie beschikbaar (op bestelling) of kan worden gedownload op de website van het BISA: https://bisa.brussels/publicaties/mini-bru

Mini-Bru | IBSA
Story image
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole, Kabinet van Minister Sven Gatz

Pierre-François Michiels
​Contactpersoon BISA
[email protected]
​+32 2 435 42 15

 

Ambtenarenzaken
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel