Met gereglementeerde boekenprijs mikt Gatz op sterkere boekensector

De Vlaamse regering heeft vandaag op voorstel van minister van Cultuur Sven Gatz het ontwerp van decreet voor een gereglementeerde boekenprijs goedgekeurd. ‘Op vraag van de sector trachten we met dit decreet onze boekensector te versterken en te wapenen voor de toekomst’, zegt Gatz.  

De basisregel voor de gereglementeerde boekenprijs houdt in dat nieuwe boeken gedurende de eerste zes maanden na hun publicatie een gereglementeerde prijs krijgen, waarop boekhandels en andere winkels waar boeken worden verkocht maximaal tien procent korting mogen geven. Daarna is de boekenprijs weer vrij.

De invoering van de gereglementeerde boekenprijs biedt voordelen voor zowel de consumenten, de  boekhandel, de uitgever als de auteur.

“De prijzen tussen de verschillende boekhandelaars, groot of klein, kunnen voor eenzelfde boek erg verschillen. Zeker wat bijvoorbeeld bestsellers betreft”, legt minister van cultuur Sven Gatz uit. “Met de gereglementeerde boekenprijs zorgen we ervoor dat in de eerste maanden na verschijning het boek overal aan min of meer dezelfde prijs wordt aangeboden. Bestsellers zullen bijvoorbeeld in die tijd niet tegen grote kortingen in de supermarkten liggen. Ook uitgevers en auteurs hebben baat bij deze nieuwe regeling. Uitgevers kunnen weer meer investeren in bekende maar ook minder bekende en beginnende auteurs. Voor de lezer wordt het boekenaanbod breder. Meer keuze zorgt voor meer leesplezier.“

Op de basisregel is slechts één uitzondering toegelaten. Bibliotheken en scholen zullen op de vaste boekenprijs een grotere korting krijgen, nl. van 25 procent. Het voorontwerp bevatte een uitzondering van 15%. Het maximaal plafond voor de korting voor zowel onderwijsinstellingen als bibliotheken werd bewust verhoogd omdat zij een culturele en educatieve doelstelling hebben die prioritair is.

Na vier jaar zullen de effecten van de gereglementeerde boekenprijs worden geëvalueerd. In het tweetalige gebied van Brussel-Hoofdstad zal de gereglementeerde boekenprijs ook van toepassing zijn voor de Nederlandstalige boeken. Met de Franse Gemeenschap zal minister Gatz verder gesprekken voeren om de regeling voor de boekenprijs in de hoofdstad zoveel mogelijk met elkaar af te stemmen.

De bepalingen uit het ontwerpdecreet zijn tot stand gekomen na intensief en uitvoerig overleg met Boek.be, de sectorvereniging van de boekensector. Eerder werd het ontwerp ook voorgelegd aan de Europese Commissie die geen fundamentele opmerkingen maakte.

Het ontwerpdecreet gaat nu voor advies naar de Strategische Adviesraad voor Cultuur en de Raad van State. Na de definitieve goedkeuring wordt het ingediend in het Vlaams Parlement.

Verwacht wordt dat de gereglementeerde boekenprijs in het voorjaar 2017 kan ingevoerd worden. 

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerster
Eva Vanhengel Woordvoerster
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel