Masterplan Bivakplaatsen beantwoordt meeste zorgen jeugdbewegingen

Dinsdag 21 juni 2016 — Onlangs heeft de Vlaamse Regering, op initiatief van de ministers Sven Gatz (Jeugd), Ben Weyts (Toerisme) en Joke Schauvliege (Omgeving, Natuur en Landbouw) het masterplan Bivakplaatsen goedgekeurd. Het plan vereenvoudigt de regels en procedures voor de organisatie van kampen en past een mouw aan het tekort aan kamp- en bivakplaatsen en tenten in de piekperiode van de zomerkampen.

Volgens de koepels van de jeugdbewegingen maken heel wat groepen zich zorgen over het tententekort voor hun zomerkamp. Uit gegevens van de uitleendienst blijkt dat het aantal jeugdgroepen dat momenteel geen tenten ter beschikking heeft op 22 staat. Dat komt overeen met 1092 slaapplaatsen. In totaal hebben 1.147 groepen tenten aangevraagd.

Tekorten in aangevraagde seniortenten worden waar mogelijk vervangen door het toestaan van extra patrouilletenten. Een aantal groepen kan beroep doen op de Provinciale Uitleendienst Vlaams-Brabant en ook Defensie stelt tenten ter beschikking. Sommige groepen vinden zelf een oplossing.

Het aantal tenten dat kan ontleend worden per jeugdbeweging wordt bepaald op basis van het aantal leden. Het blijft evenwel zo dat jeugdbewegingen meer tenten aanvragen dan ze leden hebben uit schrik niet voldoende tenten ter beschikking te krijgen.

Minister Gatz: “Het aantal groepen zonder tenten daalt nog elke dag. De ULDK blijft de komende maand nog intensief verder zoeken om voor deze groepen een oplossing te bieden. Ik ga er dan ook vanuit dat we de teller op nul krijgen.”

Minister Gatz benadrukt dat hij ook dit jaar opnieuw een budget van 317.000 euro voorzien heeft voor de aankoop van nieuwe tenten. De aanbestedingsprocedure wordt deze maand opgestart. De levering zal tijdig gebeuren voor het ontleenseizoen 2017. “Om aan alle aanvragen te voldoen zou er een overcapaciteit aan tenten moeten zijn. Tenten die misschien nooit of maximaal 10 dagen per jaar ontleend worden, dus 355 dagen per jaar in stock liggen. Het is dus belangrijk te investeren in de nodige slaapplaatsen voor jeugdbewegingen, maar we moeten dit weloverwogen doen,” zegt minister Gatz.

Het masterplan Bivakplaatsen geeft ook oplossingen voor andere kampzorgen van onze jeugdbewegingen. Jeugdgroepen zien zich verplicht om ingewikkelde  kampreglementen na te leven. Of  ze moeten zich vooraf door een berg administratie werken. De tijd die groepsleiding en leiding daarin moeten stoppen, gaat vaak ten koste van de voorbereiding van het kampprogramma en boeiende activiteiten voor kinderen en jongeren.

Een goed onthaalbeleid van de steden en gemeenten die jeugdgroepen voor een kamp of bivak te gast hebben, kan al veel problemen oplossen.  Daarom worden steden en gemeenten beter geïnformeerd over het onthaal van jeugdgroepen. “Groepen verwachten een verbindingspersoon bij problemen bijvoorbeeld. Dat ze goed geïnformeerd worden over de afspraken die gelden in de gemeente voor kampeerterreinen. Een kennismakingsgesprek met de lokale politie kan al veel problemen oplossen,” zegt Gatz.

Minister Weyts laat op zijn beurt weten dat op gebied mobiliteit hij via “De Lijn reeds in overleg is met de Vlaamse jeugdraad. Op die manier kan nagegaan worden of bestaande haltes aan kampterreinen en jeugdverblijven, versterkt moeten worden op aankomst- en vertrekdata van jeugdverenigingen.”

Ook minister Schauvliege zet zich in om jeugdgroepen meer ruimte te geven: ”Kinderen en jongeren moeten kunnen spelen en ravotten in natuur en bos, nog meer wanneer ze op kamp zijn. Daarom streef ik naar minstens één speelzone per gemeente. Er zijn er nu al 730 in 208 van de 308 gemeenten, maar dit moeten er meer worden, zeker in de buurt van kampplaatsen.” Daarnaast laat de minister weten dat ook de regels om in open lucht vuur te maken versoepeld worden: “De 100 meter regel werd voor vuur in de nabijheid van bos terug gebracht naar 25 meter. Ik bekijk ook of dit ook mogelijk is voor andere elementen/vegetaties/begroeiingen zoals weergegeven in het veldwetboek (maar heide is sowieso uitgesloten),” aldus de minister.

Het masterplan bivakplaatsen wordt volgende maand door minister Schauvliege, Weyts en Gatz voorgesteld (persuitnodiging volgt later).