Marc Daniëls vervangt Sven Gatz in gemeenteraad Jette

Brussels minister Sven Gatz heeft zijn ontslag als gemeenteraadslid in Jette ingediend. Hij wordt opgevolgd door Marc Daniëls, een 61-jarige stripauteur en zelfstandig kunstenaar.

Gatz werd bij de gemeenteverkiezingen van 2018 in Jette als enige Nederlandstalige liberaal en lijstduwer verkozen op de MR-lijst. Hij besliste toen als Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brusselse Aangelegenheden dit mandaat op te nemen. Sinds de zomer van 2019 is Gatz als Brussels minister de sterkhouder van Open Vld in het Brussels Gewest. Hij is bevoegd voor Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en de Promotie van Meertaligheid. In het VGC-college heeft hij het Nederlandstalig onderwijs onder zijn hoede.

“Mijn Brussels ministerschap heeft me de stap doen zetten om mij in de gemeenteraad van Jette te laten vervangen door mijn opvolger”, zegt Gatz. “Zo geef ik ook een extra kans voor de eerste opvolger op onze lijst om er als gemeenteraadslid in te vliegen, terwijl je als minister in een gemeenteraad toch wat met de handrem op zit.”

Open Vld’er Marc Daniëls, alias De Marck, zal Gatz in de gemeenteraad vervangen. Deze geboren en getogen Jettenaar is een man van het terrein die de noden van de verschillende Jetse buurten kent. Hij is momenteel al OCMW-raadslid voor MR-Open Vld (lijst MR), lid van het Brusselse regiobestuur van Open Vld en bestuurslid in de afdeling Jette. Naast zijn persoonlijke artistieke activiteiten organiseert hij in de Abdij van Dieleghem prestigieuze tentoonstellingen voor lokale beeldende kunstenaars, alsook het Strip-Festival-BD-Jette.

Marc Daniels: "Jette is een buitenbeentje in het Brusselse gewest, een mooie groene long met een ongelooflijke bicommunautaire socio-culturele werking waar ook sport haar plaats heeft. De grote uitdaging is dit in stand te houden voor het welzijn van onze inwoners via een prima gemeentelijk financieel beleid en de nodige veiligheid in onze verschillende buurten."  

 

Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole

 

Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel