M HKA verhuist naar Hof van Beroep

Het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Antwerpen en minister van Cultuur Sven Gatz zijn overeengekomen om het Antwerpse Museum voor Hedendaagse Kunst (M HKA) te verhuizen naar de site Zuidersluis/Hof van Beroep. De stad en de minister kwamen tot deze beslissing op basis van de locatiestudie die werd uitgevoerd door het archtitectenbureau Import.Export Architecture-Anteagroep-Rebel Group. Het M HKA blijft functioneren op de huidige locatie tot het gebouw op de nieuwe vestigingsplaats wordt opgeleverd

De nieuwe vestigingsplaats kwam om verschillende redenen uit de locatiestudie naar voren als beste keuze. De site Zuidersluis/Hof van Beroep is ten eerste gelegen op het Zuid, de plaats waar al verschillende musea gevestigd zijn. Verder hoeft het huidige M HKA tot aan de oplevering van het nieuwe gebouw niet worden gesloten, waardoor de relatie met het publiek intact kan blijven. Daarnaast vergt de gekozen site geen voorafgaand budget om bijkomende verwervingen te doen van appartementen en gronden. En tenslotte biedt de site de mogelijkheid om de vooropgestelde grootte (een vloerruimte van 20.000 m² en een inhoud van 14.000 m³) te realiseren.

Sven Gatz: ‘Het doet me veel plezier dat we als Vlaamse overheid met de stad Antwerpen tot dit uitstekende besluit zijn gekomen. Het architectenbureau zal nu het programma van eisen verder uitwerken, waarin opgenomen wordt welke functies het museum dient te vervullen en hoe de ruimten ingedeeld worden. Dan zullen we met de stad en de respectievelijke bouwmeesters een architectuurwedstrijd opzetten. We willen van het M HKA een nieuw landmark maken dat als een museum met een geraamde bouwkost van 65 miljoen euro ook een visitekaartje en nieuwe trekpleister moet worden voor Antwerpen.’
Schepen van Cultuur Caroline Bastiaens: ‘Nu de beslissing in verband met de nieuwe locatie voor het M HKA is genomen, kunnen we samen met de verschillende partners echt uit de startblokken schieten voor de realisatie van het nieuwe M HKA. Op deze nieuwe locatie kan het M HKA nog meer groeien als een museum voor hedendaagse kunst van de toekomst. Het wordt een nieuwe culturele aantrekkingspool in onze stad, voor inwoners en cultuurliefhebbers van overal en in interactie met galeries en andere musea in onze stad. We zetten Antwerpen hiermee nog duidelijker op de kaart als dé cultuurstad van Vlaanderen.’
‘De verhuizing is ook vanuit economisch standpunt een uitstekende en logische keuze. Niet alleen kan het M KHA uitbreiden, de huidige site van het museum biedt de stad een schitterende opportuniteit om hier een aantrekkelijke residentiële site uit te bouwen op een toplocatie. De stad heeft alvast 18 miljoen euro uitgetrokken om een nieuwe voortuin voor het museum aan te leggen. Eind dit jaar starten we met de omvorming van de Gedempte Zuiderdokken van stenen vlakte naar een groene oase’, zegt schepen voor Stadsontwikkeling en Groen Rob Van de Velde.
Bart De Baere, Algemeen & artistiek directeur van het M HKA: “Dit is een belangrijk moment voor Antwerpen en Vlaanderen. Na een lang traject is de stap naar een volwaardig hedendaags kunstmuseum gezet. Het nieuwe museum zorgt voor een verdubbeling van de huidige infrastructuur, waardoor meer vaste en tijdelijke collectiepresentaties mogelijk zijn, samen met een uitgebreid en kwalitatief bezoekersonthaal met een verwelkomende forumfunctie, en een kleine onderzoeksvleugel. Het nieuwe M HKA wordt een unieke verbinding tussen de Schelde en de stad, waar een hedendaagse museale werking afgestemd wordt op spraakmakende architectuur en brede publiekstoegankelijkheid. Antwerpen krijgt zo een nieuwe architecturale landmark die mee symbool zal staan voor openheid, verandering, internationaliteit en diversiteit. Eigenschappen die ingebakken zitten in de beeldende kunst en in het DNA van Vlaanderen en Antwerpen.”
Burgemeester Bart De Wever: ‘Antwerpen maakt onder dit bestuur en met steun van de Vlaamse overheid een enorme opwaardering mee van zijn historisch erfgoed, van de Handelsbeurs tot het Steen. De verhuis van het Hof van Beroep naar het Oud Justitiepaleis biedt een unieke kans om het M HKA een thuis te geven in wat een nieuwe erfgoedparel voor de volgende generaties moet worden.’

Het Hof van Beroep in Antwerpen zal door de FOD Justitie binnen een nog af te spreken termijn worden verlaten. Het gebouw zal vervolgens worden afgebroken. De grond zal overgedragen worden aan de Vlaamse Gemeenschap, die de bouwheer wordt van het nieuwe M HKA. 

Contacteer ons
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel