Luc Delrue wordt Nieuwe Secretaris-Generaal Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media

De Vlaamse Regering heeft de aanstelling goedgekeurd van Luc Delrue tot secretaris-generaal van het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM). Momenteel is hij algemeen directeur van Museum M in Leuven. Delrue is als beste kandidaat uit de onafhankelijke selectieproeven gekomen.

Luc Delrue is geen onbekende in de culturele wereld. De voorbije zes jaar was hij algemeen directeur van het jonge en dynamische Museum M in Leuven. Voordien heeft hij sporen verdiend als zakelijk directeur in het Museum voor Hedendaagse Kunst in Antwerpen (M HKA), als coördinator van Anno ’02 in ZuidWest-Vlaanderen en als directeur van de Stichting voor Kunstpromotie. 

Delrue deed eerder ervaring op in het Cultureel Centrum van Leuven en in de filmsector, als stafmedewerker van De Andere Film. Hij bekleedt ook talrijke beheers- en adviesfuncties in culturele instellingen, adviesraden, werkgroepen en het Steunpunt Cultuur. Hij behaalde in 1981 het diploma van Licentiaat in de Communicatiewetenschap (KU Leuven) en voegde daar een Executive Master of Business and Adminstration (UA) aan toe.

‘De Vlaamse regering koos Luc Delrue omwille van zijn leidinggevende ervaring, zijn terreinkennis en visie’, zegt minister Sven Gatz, bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Media en Brussel. ‘Ik vertrouw erop dat we een uitstekende opvolger voor Christine Claus in het departement CJSM hebben gevonden.’ 

Contacteer ons
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel