Skip to Content

Loket voor vernieuwde gratis vrijwilligersverzekering voorgesteld

Op 1 april 2019 gaat de vernieuwde gratis verzekering voor vrijwilligers van start. De bijgestuurde versie bevat geactualiseerde erkenningsvoorwaarden, een vernieuwd reglement en een modelpolis. Minister van Cultuur en Jeugd Sven Gatz (Open Vld) heeft het loket www.gratisvrijwilligersverzekering.be hiervoor vandaag samen met het Steunpunt Vrijwilligerswerk gelanceerd.

Minister Gatz ging zelf aan de slag als vrijwilliger aan het onthaal van Muntpunt in Brussel. Hij verzorgde er samen met het Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel het onthaal en beantwoordde vragen over vrijwilligerswerk en de nieuwe eengemaakte vrijwilligersverzekering  die volgende maandag, 1 april 2019, in gebruik wordt genomen.

De bestaande vrijwilligersverzekering werd op enkele belangrijke punten aangepast. Sommige organisaties zijn immers niet wettelijk verplicht om een verzekering voor hun vrijwilligers af te sluiten. De nieuwe kosteloze vrijwilligersverzekering focust vooral op deze feitelijke verenigingen, startende vzw’s en vzw’s zonder personeel. Zo wordt de mogelijkheid geboden om alle vrijwilligers te verzekeren.

Verder wordt de bescherming in de polis uitgebreid. Minister Sven Gatz:

“De nieuwe versie dekt vrijwilligers voor burgerrechtelijke en buitencontractuele aansprakelijkheid en biedt hen rechtsbijstand aan. Daarnaast voorziet ze in een verzekering voor lichamelijke ongevallen bij alle activiteiten die vrijwilligers onder de toepassing van de vrijwilligerswet uitvoeren. Er is bovendien een extra dekking voor psychologische hulp als vrijwilligers geconfronteerd worden met traumatische ervaringen. Ten opzichte van de vorige polis zijn de waarborgen daardoor flink verbeterd.”

De verzekering is ook beter aangepast aan de realiteit. Ze zal bijvoorbeeld met vrijwilligersuren in plaats van met mandagen werken. Elke erkende organisatie krijgt 1.000 vrijwilligersuren, die veel efficiënter inzetbaar zijn dan mandagen.

Alle erkenningsaanvragen en het verzekeren van activiteiten in het kader van de nieuwe verzekering zullen via een centraal digitaal verzekeringsloket lopen. Hierdoor krijgen erkende organisaties een beter zicht op hun verzekering en kunnen ze zelfstandiger aan de slag. De helpdesk van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk blijft wel steeds ter beschikking om vrijwilligers die dat wensen, bij te staan bij hun aanvragen.

Tot en met 2017 was de vrijwilligersverzekering een provinciale aangelegenheid. Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk neemt de praktische organisatie voor zijn rekening, waardoor de nieuwe gratis vrijwilligersverzekering nu uniform wordt uitgerold over de Vlaamse provincies en in Brussel.

 

Contacteer ons
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiƫn, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel