Locatieonderzoek voor toekomstig Vlaamse Hedendaags Kunstmuseum Antwerpen afgerond

De studie over een mogelijke herlocatie van het Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA) die de Vlaamse overheid heeft toevertrouwd aan de tijdelijke handelsvennootschap Import.Export Architecture-Antea Group-Rebel Group, is opgeleverd bij minister van Cultuur Sven Gatz en de andere belanghebbenden. De studie, waarvoor Gatz € 60.000 had uitgetrokken, onderzocht de voor- en nadelen van vier sites in Antwerpen voor het M HKA.

 

Het Museum voor Hedendaagse Kunst van Antwerpen (M HKA) is een bijzonder ontwikkelingstraject aan het lopen. Eind vorige maand opende het museum opnieuw zijn deuren na een facelift door designer Axel Vervoordt en architect Tatsuro Miki. Zij lieten de benedenruimte opdelen in compartimenten en vernieuwden het onthaal en de eerste verdieping. Hiervoor trok minister Gatz een subsidie uit van € 650.000.

Het M HKA herbergt sinds half april ook het Centrum Kunstarchieven Vlaanderen, dat de archieven van beeldend kunstenaars samenbrengt en kunstenaars-estates begeleidt. Daarvoor krijgt het M HKA extra depotruimte.

Al langer was bekend dat voor een eventuele toekomstige (her)locatie vier plekken weerhouden werden, waaronder de huidige aan het Zuiderpershuis. De andere plekken in Antwerpen zijn de site Zuidersluis, de site Kop Nieuw Zuid/Striga 0 en de site Stuivenberg. In de studie worden de voor- en nadelen van de verschillende locaties tegen het licht gehouden op tal van parameters.

Een van de vier sites is bijvoorbeeld niet geschikt om de bestaande kaders en afspraken voor een nieuw ontwerp te kunnen uitvoeren (Kop Nieuw Zuid), een andere (Stuivenberg) heeft dan weer plaats genoeg maar ligt erg geïsoleerd en ontbeert momenteel maatschappelijke en sociale binding met de omgeving. Een derde heeft dan weer heel wat voordelen maar laat niet toe in bovenbouw te gaan (de huidige plek). Voor de opstellers van de studie lijkt de Site Zuidersluis als meest geschikte locatie over de streep te komen. 

Sven Gatz: “Nu de studie is opgeleverd, zal ik met de stad Antwerpen en het M HKA overleg plegen met de bedoeling om vóór de zomer een keuze te maken uit de vier bestudeerde opties. Dan kunnen we in het najaar de oproep bekendmaken voor de architectuurwedstrijd voor het nieuwe museum.”

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel