Letterenfonds richt zich voortaan ook op non-fictie

Vrijdag 18 december 2015 — De Vlaamse Regering heeft de beheersovereenkomst 2016 – 2020 goedgekeurd tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL). In die overeenkomst wordt voor het eerst in een volwaardig ondersteuningsbeleid en budget voor non-fictie voorzien. 

Het VFL is de openbare instelling die de Nederlandstalige letteren en de vertaling van en naar het Nederlands van literair werk in brede zin ondersteunt. De steun kan op verschillende manieren worden toegekend: bij de creatie (een beurs om een roman te schrijven bijvoorbeeld), de productie, de presentatie en de omkadering. Het VFL verdeelt daartoe subsidies maar stelt ook informatie en documentatie ter beschikking, zet projecten op en gaat samenwerkingsverbanden aan. 

De basisdotatie voor het VFL bedraagt € 5,824 miljoen. Dat is € 242.000 meer dan vorig jaar. Met dit jaarlijks extra budget zal een volwaardig ondersteuningsbeleid voor non-fictie worden uitgewerkt, waar het VFL en de Vlaamse boekensector al lange tijd op aandringen. In de nieuwe beheersovereenkomst staat ook de verdere uitwerking van het gastlandschap van Vlaanderen (samen met Nederland) op de Frankfurter Buchmesse van 2016 vermeld als bijzonder aandachtspunt. 

De beheersovereenkomst gaf het VFL een meer geactualiseerde taakomschrijving mee, waar o.m. nood aan was door de reeds doorgevoerde integratie van Iedereen Leest (voorheen de Stichting Lezen). Zo zal er bijvoorbeeld worden overwogen om een Huis van de Letteren op te richten. Tevens zal onderzocht worden of er een intense en structurele samenwerking met de Koninklijke Academie voor de Nederlandse Taal en Letteren mogelijk is. 

Minister Gatz: ‘Zowel het VFL als ikzelf als minister van Cultuur zijn opgezet met deze nieuwe beheersovereenkomst, waarin voor het eerst een volwaardige subsidielijn wordt gecreëerd voor nonfictie. Ik ben blij daarmee in te kunnen gaan op de wens van het VFL en de vele steengoede auteurs van non-fictie die Vlaanderen rijk is.’