Letterenfonds en Iedereen Leest verhuizen

Op voorstel van minister van Cultuur Sven Gatz heeft de Vlaamse regering een erfpachtovereenkomst goedgekeurd tussen de stad Antwerpen en het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL). De erfpacht heeft betrekking op een gebouw in de Antwerpse Lange Leemstraat, waar het VFL en Iedereen Leest einde 2019 naar zullen verhuizen.

Minister Sven Gatz: “Het nieuwe gebouw is in oppervlakte dubbel zo groot als de huidige gebouwen van het Fonds en Iedereen Leest. Het is de bedoeling dat beide organisaties dankzij die extra ruimte meer aandacht zullen besteden aan publiekswerking.”

De erfpachtovereenkomst heeft een looptijd van 35 jaar en gaat in op 1 oktober 2019. De erfpachtvergoeding bedraagt € 124.000 per jaar. Het VFL zal die binnen haar huidige werkingsmiddelen kunnen opvangen omdat de huidige huurkosten zullen wegvallen.

Voor de verhuizing zullen nog verbouwings- en inrichtingswerkzaamheden plaatsvinden aan het gebouw. Daarvoor krijgt het VFL, dat als bouwheer optreedt, een investeringssubsidie van € 1,21 miljoen van de stad Antwerpen. Het VFL zal op korte termijn zelf ook nog voor € 750.000 investeren in het gebouw voor onder meer de inrichting. Daarvoor wordt via het Fonds voor Culturele Infrastructuur een subsidie van € 750.000 voorzien.

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
Koolstraat 35
1000 Brussel