Landelijke radio’s sluiten akkoord met netwerkoperator en overheid voor uitrol DAB+

Een van de belangrijke doelstellingen die minister van Media Sven Gatz met de hervorming van het radiolandschap wil realiseren, is de overstap naar digitale radio via DAB+. Om daarin te lukken, is het van het allergrootste belang om met alle partners goed samen te werken. Daarom is minister Gatz verheugd te mogen aankondigen dat de VRT, MEDIALAAN en Nostalgie met netwerkoperator Norkring en de Vlaamse overheid hiervoor een memorandum of understanding hebben afgesloten. Het memorandum is een belangrijke stap om tot een succesvolle uitrol van DAB+ te komen.

Zowat heel Europa voert momenteel een hervorming van het radiolandschap naar digitale radio door. Ook in Vlaanderen heeft Mediaminister Gatz al een decretaal tijdspad naar digitale radio voor publieke en commerciële landelijke zenders uitgestippeld. Vanaf ten laatste 1 september 2018 moeten alle landelijke radiostations overal in Vlaanderen digitaal, via DAB+, te beluisteren zijn. De zenders van de VRT en MEDIALAAN zitten al op DAB+. Nostalgie zal ten laatste vanaf september digitaal uitzenden.

Radio-uitzendingen op DAB+ hebben een digitale geluidskwaliteit. Bovendien laat DAB+ toe om meer radiostations te creëren die in heel Vlaanderen comfortabel te beluisteren zijn. Daarom zullen de nieuwe semi-landelijke netwerkradio’s die onlangs werden erkend, beginnen met hun uitzendingen op FM, maar op termijn ook moeten overschakelen naar DAB+. Daarvoor heeft Gatz werk gemaakt van een digitale capaciteitsuitbreiding. Hoe meer kanalen digitaal worden uitgezonden, hoe meer luisteraars het immers de moeite zullen vinden om digitaal naar de radio te luisteren. De nieuwe lokale radio’s die minister Gatz heeft erkend, blijven de komende jaren wel via FM uitzenden.

Sven Gatz: “Andere landen waar de uitrol van DAB+ al verder gevorderd is, leerden ons dat de overstap naar digitale radio gepaard moet gaan met een goede samenwerking en een doordacht stappenplan. Het wettelijk kader is er al. Om tot een volledige industriële consensus te komen, is er ook overeenstemming nodig tussen de hoofdrolspelers: de landelijke zenders (van de VRT, MEDIALAAN en Nostalgie), de netwerkoperator (Norkring) en de Vlaamse overheid. Vervolgens kan dan de consumentenapparatuur worden aangepakt, wordt er gepraat met de autoconstructeurs om voor een wijder verspreide DAB+ ontvangst op autoradio’s te zorgen en tenslotte volgt er dit najaar een communicatiecampagne.”

In het memorandum of understanding onderschrijven alle partners ten volle de digitalisering van radio. Ze streven samenwerking na op het gebied van eenvormige communicatie, branding, promotie, contacten met de industrie en openheid naar andere radiozenders op DAB+. Deze uitgangspunten worden nu op korte termijn uitgewerkt in een projectplan met acties rond campagnes, monitoring, stakeholderconsultaties,… .

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel