Lancering Kenniscentrum Wonen Welzijn Zorg

Vrijdag 24 februari 2017 — Sinds 1 januari is de nieuwe ondersteuningsstructuur voor Nederlandstalige welzijns- en zorgorganisaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een feit. Het Kenniscentrum Wonen Welzijn Zorg is het resultaat van een fusie tussen de voormalige Brusselse Welzijns- en Gezondheidsraad, het Kenniscentrum Wonen Brussel en Het Punt. Het fusieproces werd begeleid door Hefboom, en nam ruim een jaar in beslag. Dat gaf de tijd om zowel de verschillende teams als het ruime welzijnswerkveld te bevragen over hun verwachtingen van een nieuwe ondersteuningsorganisatie.

Vanuit de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt er jaarlijks 675.000 EUR vrijgemaakt voor het nieuwe Kenniscentrum WWZ, en ook de Vlaamse Gemeenschap geeft een structurele ondersteuning van 203.000 EUR via het Vlaams Brusselfonds. 

Met deze fusie wordt er een einde gemaakt aan de historisch gegroeide versnippering van ondersteuningsorganisaties voor het welzijnswerkveld. Eerstelijnsorganisaties hebben nu één duidelijk aanspreekpunt en kunnen er terecht voor begeleiding bij infrastructuurdossiers, het opzetten van een vrijwilligersbeleid, vormingen en intervisiemomenten. Het kenniscentrum Wonen Welzijn Zorg is een cruciale schakel om van Brussel een zorgzame stad te maken” aldus bevoegd VGC-collegelid Bianca Debaets.

Volgens Vlaams minister Sven Gatzmoet deze vorm van ondersteuning het werk van de betrokken organisaties verlichten én verrijken. Het moet een voorbeeld zijn van hoe de Vlaamse Gemeenschapscommissie en Vlaamse Gemeenschap samen hun schouders kunnen zetten onder het beleid in de hoofdstad“.

Het Kenniscentrum WWZ is gehuisvest in het Lakenhuis in de Lakensestraat in hartje Brussel.