Laatste stap voor oproep radio-erkenning

De Vlaamse Regering heeft ingestemd met de koppeling van de frequentiepakketten aan de vier netwerkradio’s en de oproep tot kandidaatstelling voor erkenning tot netwerkradio en tot lokale radio. Daarmee zet minister van Media Sven Gatz een nieuwe stap in het besluitvormingsproces dat naar een nieuw radiolandschap leidt.

 

Voorgeschiedenis

Eerder had minister van Media Sven Gatz al beslist om niets te wijzigen aan de frequenties van de publieke radiozenders van de VRT (Radio 2, Radio 2, Klara, Studio Brussel en MNM). Ook de landelijke commerciële zenders (Joe FM, QMusic en Nostalgie) kunnen vanop dezelfde frequenties blijven uitzenden. Hun vergunningen werden verlengd tot 2021, op voorwaarde dat ze overschakelen op digitale radio. Deze landelijke zenders gaan over enkele jaren helemaal overschakelen op digitale radio. Dan zullen ze nog uitsluitend te beluisteren zijn via DAB+ en dus niet meer via de FM-band.

Het nieuwe frequentieplan voorziet vier nieuwe soorten van radio’s, zogenaamde commerciële netwerkradio’s, en 124 lokale radio’s. De netwerkradio’s zullen via FM een dekking krijgen van minimaal 50 procent van Vlaanderen. Later zal nog bekeken worden of ze ook op DAB+ kunnen overschakelen.

De nieuwe lokale radio’s zullen voor het merendeel erkend worden via samengebundelde frequentiepakketten. Daardoor vergroot hun leefbaarheid in vergelijking met vandaag. Ze zullen zich immers tot een groter lokaal publiek kunnen richten en kunnen uit dit groter gebied makkelijker (advertentie-)inkomsten werven.

Frequentiepakketten voor nieuwe netwerkradio’s

De koppeling van de frequentiepakketten voor de netwerkradio’s uit het frequentieplan en de types netwerkradio’s ziet er concreet als volgt uit:

-              Frequentiepakket 1 wordt gekoppeld met de ‘generalistische’ netwerkradio

-              Frequentiepakket 2 wordt gekoppeld met de ‘Vlaamse of Nederlandstalige’ netwerkradio

-              Frequentiepakket 3 en 4 worden gekoppeld met de ‘andere’ netwerkradio.

Erkenningsaanvraag

Vandaag heeft de Vlaamse Regering ingestemd met de mededeling waarin Gatz oproept tot kandidaatstelling om een erkenningsaanvraag in te dienen als netwerkradio of als lokale radio. Deze mededeling bevat eveneens de technische karakteristieken van de onderscheiden frequenties van de frequentiepakketten.

Pas wanneer de oproep in het Staatsblad verschijnt, zal het mogelijk zijn een dossier in te dienen. De voorziene startdatum om een dossier te kunnen indienen is 16 mei a.s (onder voorbehoud van publicatie van uitvoeringsbesluiten). Geïnteresseerden zullen dit ook kunnen vernemen via de website van het departement CJM. Ook de applicatie, een handleiding en een helpdesk, zullen dan operationeel zijn.

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
Koolstraat 35
1000 Brussel