Kunstkoopregeling en cultuurkredieten vervolledigen aanvullende cultuurfinanciering

De Vlaamse Regering heeft de beheersovereenkomst goedgekeurd met Hefboom cvba. Dit is de financiële partner die de uitbouw mogelijk zal maken van de kunstkoopregeling en kleine en grote cultuurkredieten voor iedereen. Daarmee legt de minister van Cultuur Sven Gatz opnieuw een bouwsteen voor de aanvullende financiering van cultuur, naast overheidsmiddelen als subsidies.

De minister van Cultuur had vier speerpunten gedefinieerd waarmee hij een omslag wil maken in de financiering van cultuur en het ondernemerschap in de cultuursector wil stimuleren. De eerste drie speerpunten werden de voorbije jaren al grotendeels op de sporen gezet: een Cultuurloket, een vernieuwd fiscaal beleid met bijvoorbeeld de succesrijke tax shelter voor de podiumkunsten en vernieuwende partnerprojecten die de cultuursector makkelijker laten samenwerken met andere sectoren.

De beheersovereenkomst met Hefboom cvba zet nu ook het vierde speerpunt, dat voorheen de cultuurbank werd genoemd, op de sporen: een netwerk van financiële partners die kredieten verstrekken op maat van de cultuursector. Hefboom zal twee soorten producten kunnen aanbieden: een kunstkoopregeling en kredieten tot maximum 100.000 euro. Voor kredieten boven de 100.000 euro zullen geïnteresseerden een beroep kunnen doen op de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV).

Met de kunstkoopregeling zal Hefboom zich richten tot consumenten die graag een kunstwerk willen aankopen maar daar niet meteen het budget voor hebben. In de overeenkomst met Hefboom wordt een opdracht voor de uitwerking van het leningsaspect van de kunstkoopregeling opgenomen. Die regeling geeft iedereen de mogelijkheid om bij erkende kunsthandelaars met een rentevrije lening een kunstwerk aan te kopen van een levend kunstenaar. Kunst in Huis vzw, met wie de overheid al eerder een beheersovereenkomst afsloot, verzorgt het kwaliteitskader van de kunstkoopregeling. Dit houdt bijvoorbeeld de uitwerking in van een selectieprocedure voor de aanbieders, een aanvraagsysteem en een marketingplan. Kunst in Huis zal ook samen met Hefboom de kopers en verkopers ondersteunen.

De kredietverstrekking die Hefboom zal aanbieden richt zich dan weer   tot culturele professionelen.. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten kredieten. De eerste soort zijn de kredieten tot 15.000 euro, met als doelgroep culturele professionals die zowel natuurlijke personen kunnen zijn als rechtspersonen. Deze financieringen zijn rentevrij voor natuurlijke personen en rentearm voor rechtspersonen (2%). De tweede categorie zijn de kredieten van 15.001 euro tot 50.000 euro, die zowel voor natuurlijke personen als rechtspersonen rentearm (2%) zijn. Tenslotte worden leningen van 50.001 tot 100.000 euro mogelijk, die gericht zijn op rechtspersonen en een lage rentevoet van 3% hebben.

Hefboom zal voor de kredietverstrekking samenwerken met het Cultuurloket, dat de opdracht heeft om de cultuursector informatie te verstrekken over het bestaan, de mogelijkheden en de werking van de cultuurkredieten. Het Cultuurloket zal hiervoor ook vormingen aanbieden en coachen om dossiers investeringsrijp te helpen maken.

Hefboom cvba is al actief als kredietverstrekker voor sociale en duurzame projecten en ondernemingen en mensen die een eigen zaak willen opstarten maar geen toegang hebben tot bankkredieten. De coöperatieve vennootschap verleent sociale ondernemingen ook advies en begeleiding en biedt diensten aan als projectmanagement.

“De goedkeuring van deze beheersovereenkomst zie ik als een nieuwe, belangrijke stap in de ontwikkeling van een goed gestructureerd systeem van aanvullende financieringsmogelijkheden voor de culturele sector, naast overheidssteun en subsidies”, meent de minister van Cultuur. “De aanvullende financiering die we uit de grond hebben gestampt, maakt investeren in cultuur aantrekkelijker en voordeliger voor iedereen, van grote bedrijven tot particulieren die belangstelling hebben om wat spaarcenten te investeren in een kunstwerk van een talentvol beginnend kunstenaar. Bovendien opent ze voor culturele organisaties, kunstenaars en creatievelingen allerhande een waaier aan nieuwe, aantrekkelijke financieringsvormen.”   

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel