Jongeren willen een open wereldbeeld

Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz is opgetogen met de uitkomst van het Burgerkabinet Jeugd, dat zich op 6 mei moest buigen over de vraag ‘hoe geven we mee(r) kleur aan de jeugd’. ‘Het tweede Burgerkabinet was een succes. De samenstelling van de groep en de aanpak van de sessies hebben geloond. Ik ben zeer tevreden met de resultaten.’ 

Met het Burgerkabinet wil minister Gatz burgers betrekken bij zijn jeugdbeleid: met jongeren in dialoog gaan, ze mee laten discussiëren, debatteren en aanbevelingen laten formuleren. Dit experiment in deliberatieve democratie moet burgers meer inspraak geven in het beleid en het draagvlak vergroten.

Het Burgerkabinet Jeugd bestond uit twee fasen: een voortraject via een online platform en mini-Burgerkabinetten, en de bijeenkomst in het Vlaams Parlement die tot aanbevelingen voor het jeugdbeleid moest komen. 1.538 geïnteresseerden bezochten het online platform. Het voortraject kon rekenen op meer dan 600 deelnemers die aan de hand van discussies en het delen van ervaringen tot 16 concrete ideeën kwamen.

134 deelnemers uit het voortraject werden in het Vlaams Parlement uitgenodigd om de ideeën van het voortraject verder uit te werken tot beleidsaanbevelingen. De groep werd voor 60% samengesteld uit jongeren, 35% had een immigratie achtergrond en 10% van de deelnemers was mindervalide. Aan de hand van 14 clusters gaande van ‘De rol van moeders’ tot ‘de jongeren centraal’, kwamen zij na een intensieve en inspirerende dag tot 16 voorstellen voor het beleid.

De minister zal de voorstellen samen met de resultaten van het diversiteitstraject van de jeugdsector, meenemen in zijn beleidsbrief Jeugd 2017. De deelnemers stelden onder andere volgende aanbevelingen voor:

  • Jongeren willen al in het onderwijs een breder en open wereldbeeld krijgen
  • Jongeren willen lokale bruggenbouwers om jeugdorganisaties actief met elkaar in contact te brengen
  • Jongeren willen een online platform om initiatieven rond diversiteit sneller en beter met elkaar te kunnen verbinden.

Sven Gatz:  ‘Het enthousiasme van een Burgerkabinet is aanstekelijk. Het is hartverwarmend om te zien hoe een diverse groep mensen – die elkaar nooit eerder zagen – op zo een korte tijd met volwaardige beleidsaanbevelingen kunnen komen. Net als bij het vorige Burgerkabinet zal ik de deelnemers op de hoogte houden over de verdere evoluties van hun voorstellen.’

Contacteer ons
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel