Jongeren leren van elkaar tijdens inspiratiedag ‘Jong in Brussel’

Begin 2017 lanceerde Sven Gatz, Vlaams minister bevoegd voor Brussel,  een projectoproep 'Jong in Brussel - Straatburgerschap' waarbij organisaties projecten konden indienen die zich richten op de stedelijke jongerencultuur en op sociale inclusie. Helemaal in de lijn van de filosofie achter straatburgerschap ontstonden zo projecten van onderuit, gedragen door jongeren zelf. Vandaag stelden de acht betoelaagde organisaties hun resultaten voor tijdens een inspiratiedag in de Brusselse Beursschouwburg.

Door straatburgerschap te stimuleren wil minister Gatz jongeren van diverse culturen bij elkaar brengen en projecten ondersteunen die van hun hun omgeving een fijne plek maken, waar ze zich thuis voelen en waar ze hun maatschappelijke betrokkenheid kunnen vergroten. De projecten  zorgen er ook voor dat dejongeren gestimuleerd worden in de ontwikkeling van competenties zoals burgerschap, zelfredzaamheid, leiderschap, engagement, verantwoordelijkheidszin en teamwork.

Minister Gatz trok 250.000 euro uit voor acht projecten rond straatburgerschap. Volgende organisaties kregen een toelage: BX Brussels, Ciclope, D’Broej, GC De Platoo, Minor-Ndako, Public, Toestand en de Wijkacademie Molenbeek.

Vandaag stelden projectverantwoordelijken, jongerenbegeleiders en jongeren hun afgelegde parcours voor tijdens een inspiratiedag. Welke methodieken werden gehanteerd? Welke resultaten leverde dit op? Wat zijn de valkuilen waarmee er in de toekomst best rekening gehouden wordt? Kortom, een leerrijke dag voor iedereen die zich wil inzetten voor meer en beter straatburgerschap.

Minister Gatz: “Alle jongeren met wie we de ruimte van onze stad delen moeten kansen krijgen om te participeren aan onze Brusselse samenleving. Dat is en blijft het uitgangspunt van straatburgerschap. De projecten hebben aangetoond dat jongeren daadwerkelijk vragende partij zijn om van hun omgeving iets beters te maken. Het is daarom essentieel om vanuit het beleid dit soort trajecten te blijven ondersteunen.” Minister Sven Gatz wil in de komende maanden bekijken welke projecten kunnen worden verder gezet.

De contactinformatie van de organisaties kan u onderaan terugvinden. 

BX Brussels :
Gijs Leven, gijs@bxbrussels.com, 0486/681.828

Ciclope:
Xavier Solano, Xaviersolano@hotmail.com

D’Broej:
Nadia Scheys, nadia.scheys@dbroej.be, 0497 20 40 19

GC De Platoo
Lies Van Overschée, lies.vanoverschee@vgc.be, 02 412 00 56

Minor-Ndako
David Lowyck, david.lowyck@minor-ndako.be, 02 503 56 29

Public:
Lotte Stoops; 0497 94 64 78

Toestand
Pepijn Kennis, pepijn@toestand.be, 0476 23 72 74

Wijkacademie Molenbeek:
Aziza El Miamouni, aziza.mouss@hotmail.com

 

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister voor Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken en Meertaligheid
Vlaams minister van Brusselse Aangelegenheden
Koolstraat 35
1000 Brussel