Jeugdwerk voor Allen spreidt de vleugels over Vlaanderen en Brussel

Jeugdwerk voor Allen, een van oorsprong Oost-Vlaamse netwerkorganisatie die na de herschikking van de provinciale bevoegdheden overkomt naar de Vlaamse overheid, zal worden uitgerold over heel Vlaanderen. Dat heeft minister van Jeugd Sven Gatz beslist.

Andere jeugdorganisaties kunnen op Jeugdwerk voor Allen een beroep doen om te leren hoe ze hun werking inclusiever kunnen maken: toegankelijker voor kinderen en jongeren met een beperking of die zich een maatschappelijk kwetsbare situatie bevinden.

Sven Gatz: ‘De expertise van Jeugdwerk voor Allen vind ik erg waardevol. Daarom wil ik ze overal in Vlaanderen laten delen. De deelname van kwetsbare of op een of andere manier beperkte kinderen en jongeren aan het jeugdwerk is voor mij een prioriteit van eerste orde. Ons jeugdwerk heeft daarin al grote en belangrijke stappen gezet. Maar toch heeft het nog een lange weg af te leggen om een spiegel te worden van de maatschappij.’

In de provincie Oost-Vlaanderen werden er de voorbije jaren al jaarlijks zo’n veertig initiatieven opgezet naar lokale verenigingen en lokale besturen. Ook in West-Vlaanderen bestonden al projecten rond inclusie en toegankelijkheid van het jeugdwerk voor kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties.

De minister wil nu heel Vlaanderen mee laten delen van het goede werk van Jeugdwerk voor Allen. Hij investeert daarom 300.000 euro en heeft ambassadeurs aangeduid om die uitrol te coördineren. Deze ambassadeurs zullen organisaties zoeken, begeleiden en ondersteunen die in hun werking beter willen leren inspelen op diversiteit en kwetsbare jongeren. Oranje vzw krijgt de coördinatie over Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen en de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS). krijgt die opdracht voor Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant. In Brussel willen we samen met de Vlaamse Gemeenschapscommissie de netwerken versterken en uitbreiden waar nodig.  

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel